Artikler fra Skovdyrkerne nr. 32

01.03.2015 - Skovdyrkeren nr. 32

Skovens veje er vigtige: de giver adgang til skovensværdier

Vi får med mellemrum klager fra skoventreprenører og lastbilchauffører, der har problemer med at færdes i vore medlemmers skove. Især i en våd 'vinter' som i år. Læs mere...

01.02.2015 - Skovdyrkeren nr. 32

Jagten som driftsgen

At jagten har en værdi, der kan sælges til jægere, det er ingen nyhed, og i mange år har udlejning af jagt været en betydelig indtægtskilde for mange land- og skovbrugsejendomme. Traditionelt har udle...Læs mere...

Wildlife Winter Holding Cover og Skovdyrkernes Engblanding sået i striber langs en skovkant. Udbyttetabet ved ikke at dyrke de sidste meter mod skoven med en landbrugsafgrøde er begrænset. Til gengæld har man sikret vildtet føde og dækning. Foto: B
01.02.2015 - Skovdyrkeren nr. 32

vildtagre til hjortevildt

En vildtager kan have mange formål, men i forhold til hjortevildtet er viltagerens formål næsten udelukkende at tilbyde vildtet føde. Dækning finder hjortevildtet i skoven, typisk i yngre nåletræskult...Læs mere...

01.02.2015 - Skovdyrkeren nr. 32

En rentabel og vildtvenlig skovdrift med kronvildt

Et nu afsluttet projekt har haft til hensigt at belyse den biologiske baggrund for de mange kronvildtskader på et stort jysk skovdistrikt, og har undersøgt mulighederne for en skovdrift, der ændrer kr...Læs mere...