Artikler fra Skovdyrkerne nr. 35

Trolleholm slot (1889). Tegnet som en ridderborg af den danske arkitekt Ferdinand Meldahl, der her har blandet 500 års forskellige
01.09.2015 - Skovdyrkeren nr. 35

Danmarks bedste skovbrug ligger i Sverige

Dansk skovbrugs enfant terrible, Esben Møller Madsen, har i 30 år været skovrider og godsforvalter på Trolleholm Gods i Skåne. Skovdyrkernes personaleseminar var i år forlagt til netop Trolleholm, fo...Læs mere...