Artikler fra Skovdyrkerne nr. 35

Artikler fra Skovdyrkerne nr. 35

Trolleholm slot (1889). Tegnet som en ridderborg af den danske arkitekt Ferdinand Meldahl, der her har blandet 500 års forskellige
01.09.2015 - Skovdyrkeren nr. 35

Danmarks bedste skovbrug ligger i Sverige

Dansk skovbrugs enfant terrible, Esben Møller Madsen, har i 30 år været skovrider og godsforvalter på Trolleholm Gods i Skåne. Skovdyrkernes personaleseminar var i år forlagt til netop Trolleholm, fo...Læs mere...