Artikler fra Skovdyrkerne nr. 38

Artikler fra Skovdyrkerne nr. 38

Danmark var oprindeligt næsten dækket af skov. Skoven var af afgørende vigtighed for det daværende landbosamfund. Men efterhånden som vi blev flere danskere, blev udnyttelsen af skovene til en overudnyttelse. Man mener, at for 200 år siden var kun skovdække på omkring 3 % af landet. Thorkild Kjærgård påviser, at det var importen af fossil energi i form af kul, der reddede resterne af de danske skove. Her et af de træer, der fik lov at stå. Sikkert fordi det var for stort og stod langt fra den nærmeste landsby: Kongeegen i skovene ved Jægerspris, hvis alder er anslået til mindst 1500, måske 2000 år (alderen er svær at bestemme, da det inderste af stammen er rådnet væk). Omkredsen har været omkring 14 meter, og den har været et kæmpestort træ allerede på Gorm den Gamles tid. Foto: Dorte Krogh
01.03.2016 - Skovdyrkeren nr. 38

Hvorfor har vi stadig skov i Danmark?

Historikeren Thorkild Kjærgaard kommer i denne artikel med et overraskende bud på, hvorfor man fik stoppet nedgangen af det danske skovareal omkring år 1800, hvor man som bekendt var nede på 3-4 % sko...Læs mere...

Statens Forstlige Forsøgsvæsen, som nu ligger under Københavns Universitet, er enestående i international sammenhæng på grund af sine mange langsigtede forsøg. Her et billede fra det ældste forsøg, der fortsat måles. Det blev etableret i 1852 i en bøgebevoksning fra 1793. Foto: Bruno Bilde Jørgensen
01.03.2016 - Skovdyrkeren nr. 38

Skovbrug - fra forskning til praksis

Den løbende rådgivning ude hos vore medlemmer kommer ikke ud af den blå luft. Den viden, vi formidler til medlemmerne, bygger på mange års skovbrugsforskning. Skovdyrkerne har et løbende og tæt samarb...Læs mere...

”Min oldemor sparede på husholdningsbudgettet ved udbredt anvendelse af den lokale naturs egne produkter. Overskuddet sendte hun til velgørende arbejde”. Illustration: Charlotte Pardi
01.03.2016 - Skovdyrkeren nr. 38

Spis en måge

Langsomt er vi ved at genopdage tidligere tiders viden om og interesse for naturen som et spisekammer. Måske er det Noma, der har åbnet vore øjne. Eller er det de to gavtyve i Nak og æd? Skovdyrkeren ...Læs mere...

Spættetræet med tøndersvampe er dekorativt og værdifuldt for mange af skovens insekter og smådyr. Foto: Flemming Rune
01.03.2016 - Skovdyrkeren nr. 38

Småskovenes store betydning for biodiversiteten

Der diskuteres biodiversitet som aldrig før. Især biodiversiteten i skovene. Hvordan står det egentlig til med den? Og skal alle vore skove pludselig henligge urørte – upassede? Mange har meninger, me...Læs mere...

Flemming Juncker. 26 år gammel, nyuddannet forstkandidat og snart savværksejer. Foto: Junckers
01.03.2016 - Skovdyrkeren nr. 38

Juncker - en uvurderlig indsats for dansk løvtræ

Når træ er produceret i skoven, skal det sælges. Og helst til gode priser. Det sidste var et problem i mange år for vores løvtræ. De fine kævler har altid solgt godt, men hvordan få fornuftige penge u...Læs mere...

Ægte kastanie er kendt for sine frugter, men kan måske blive et fremtidigt skovtræ? Det kræver dog opmærksomhed på frøkilderne, fordi arten i sydeuropa trues af alvorlig svampesygdom. Foto: Erik Dahl Kjær
01.03.2011 - Skovdyrkeren nr. 38

Hvad skal vi plante i fremtidens skovbrug?

Når man planter træer, planlægger man 50-100 år frem. Men hvad hvis vi til den tid har et klima som det, vi kender fra Sydeuropa? Er det så stadig de samme arter, vi skal plante? Og hvis vi planter eg...Læs mere...