Artikler fra Skovdyrkerne nr. 39

Landmand Lars Foverskov (tv.) med en af de jagtlejere, der står for udsætningerne og for driften af vildtstriberne.
01.05.2016 - Skovdyrkeren nr. 39

Flere agerhøns – det kan lade sig gøre

Bestanden af agerhøns har været i en trist tilbagegang gennem mange år. Hovedårsagen er de ændrede strukturer og produktionsformer i landbruget. Skovdyrkeren har besøgt en landmand, der har forsøgt at...Læs mere...

Dåhjort i Jægersborg Dyrehave. Et imponerende syn.
01.05.2016 - Skovdyrkeren nr. 39

Dåvildt – velsignelse eller plage?

Dåvildtet ser ud til at udvikle sig til en stærk konkurrent til kronvildtet og flere og flere steder til en plage for skovene og skovdyrkningen. Vort medlem, vildtbiolog Egon Bennetsen, har selv pro...Læs mere...

Skovejer Søren Højer Thomsen (tv.) og medarbejder ved Frederica veteranhjem Steen Samuelsen ved det det shelter, som veteraner har bygget et sted i skoven.
01.05.2016 - Skovdyrkeren nr. 39

Naturen læger (næsten) alle sår

De fleste har nok hørt om, at udsendte soldater har søgt fred ved at slå sig ned i forskellige skove efter at være vendt hjem fra krigstjeneste. Det rejser spørgsmålet: Hvad er det naturen gør ved os ...Læs mere...

En mose delvis beplantet med Birk og med bøg i kanten, er udlagt som § 3, uden at ejer har fået besked om det.
01.05.2016 - Skovdyrkeren nr. 39

§3 på din ejendom?

I de seneste år har myndighederne været igennem landskabet og udpeget nye §3-arealer – uden nogen kontakt med lodsejerne, hverken før eller efter. Det er op til dig selv at kontrollere, hvad de har fu...Læs mere...

Grøngårds enorme lade fra 1750 i frisisk stil. Bygningen blev renoveret i 2005, delvist støttet af Kulturarvsstyrelsen og A.P. Møller Fonden.
01.05.2016 - Skovdyrkeren nr. 39

Skov i grænselandet

En del af Frøslev Plantage har været i familiens eje i tre generationer. Senere er tilkøbt Grøngård og Grøngård Skov ved Tønder. Her har familien renoveret den gamle domænegård og skabt en fin bopæl ...Læs mere...