Artikler fra Skovdyrkerne nr. 40

Ær med små kroner udfylder kun langsomt huller i kronetaget.
01.06.2016 - Skovdyrkeren nr. 40

Ærdyrkning - ProSilva-ekskursion til Gjorslev

Gjorslev Gods er ejet af familien Tesdorpf og består af 850 hektar landbrug og 800 hektar skov. Skovene ligger på den gode kalkrige Stevnsjord, der er god naturlig dræning, og dyrkningsforholdene fo...Læs mere...

Vestskoven i en nøddeskal: Fladt terræn, fine skovbevoksninger og gode stier til det gående, cyklende eller ridende publikum. Og til højre ses lidt af den træproduktion, der skal sikre driftsøkonomien - det, der gør forskellen mellem en park og en
01.06.2016 - Skovdyrkeren nr. 40

Vestskoven ved København

En kæmpe skovrejsning på 1.400 hektar nærmest midt i vores hovedstad i 1970’erne – hvordan kunne det lade sig gøre på et tidspunkt, hvor kampen om jorden til byudvikling var på sit højeste? Der er ...Læs mere...

01.06.2016 - Skovdyrkeren nr. 40

Nobilislkip som driftsform

Danmark er Europas største producent af nobilis klippegrønt. Men tilplantningen med nobilis aftager, og samtidig afdrives mange ældre bevoksninger. Det fører ifølge prognoserne fra Danske Juletræer ti...Læs mere...

Brug kikkerten flittigt og husk skydestokken.
01.06.2016 - Skovdyrkeren nr. 40

Har du fået din buk?

Vi er nu cirka halvvejs i årets bukkesæson, og langt størstedelen af de sommerbukke, der nedlægges i år, er allerede i fryseren. Har du endnu ikke været heldig, er her et par håndfulde gode råd – ...Læs mere...