Artikler fra Skovdyrkerne nr. 46

Det er tilladt at færdes til fods, på cykel og til hest ad private veje i det åbne land.
01.05.2017 - Skovdyrkeren nr. 46

Adgangen til naturen

Det er ved at være sommer. Det betyder et pres fra folk, der gerne vil ud i naturen. Private land- og skovbrugsejendomme er en del af det, som mange kalder `naturen. Indenfor visse regler har alle m...Læs mere...

Træn med din skydestok. Det er vigtigt at kunne få sin riffel nemt på plads og helst lydløst.
01.05.2017 - Skovdyrkeren nr. 46

Forbered din Bukkejagt

Godt begyndt er halvt fuldendt, siger det gamle ordsprog, og det gælder i allerhøjeste grad også for bukkejagten. Men hvor er det, man skal begynde, og hvad er det, man helt konkret bør forberede?Læs mere...

Ivy Høgh i haven ned mod Tange sø. Alle bede luges med håndkraft, og der arbejdes fra syv morgen til elleve aften.
01.05.2017 - Skovdyrkeren nr. 46

Jeg ved, hvor der findes en have ...

Et sted i Jylland har en far og hans datter gennem næsten 50 år fra den bare mark skabt en helt usædvanlig have på godt 3 tønder land. Der er ikke offentlig adgang til haven, men den er beskrevet i ...Læs mere...

Jordbunden kan være for våd til poppel.
01.05.2017 - Skovdyrkeren nr. 46

Poppelplantninger halvvejs gennem rotationen

I årene omkring 2012 etableredes mange poppelplantninger som en tilskudsberettiget energiafgrøde på marginal landbrugsjord. Disse energiplantninger skal efter reglerne høstes hvert 10. år. De er såle...Læs mere...

Efter at have ligget i disse remler i to år blev bunkerne med kvas jævnet i profil med en 10 tons gravemaskine med stålbælter.
01.05.2017 - Skovdyrkeren nr. 46

Alternative veje

Et godt vejsystem er en vigtig forudsætning for pasningen af skovene. Men gode veje – etableret med vejkasse og alle de rigtige materialer – er dyre. Skovfoged Steen Skieller giver her et par ideer ti...Læs mere...