Artikler fra Skovdyrkerne nr. 48

Nye tider i kronvildtforvaltningen
29.08.2017 - Skovdyrkeren nr. 48

Nye tider i kronvildtforvaltningen

Om få dage starter jagten på kronvildtet. Det er kalvene, der er i fokus i første omgang, idet de nye jagttider har sikret en udvidelse af mulighederne for at skyde kalv. I enkelte lokalområder er der...Læs mere...

Linné 32 år gammel, malet i forbindelse
29.08.2017 - Skovdyrkeren nr. 48

`Gud skabte, Linné ordnede´

Den geniale svenske botaniker og læge Carl von Linné er en af alle tiders største naturvidenskabsmænd. For mere end 200 år siden satte han naturen i system – et system, som grundlæggende holder i dag....Læs mere...

I snakken om mangfoldighed i naturen er der en tendens til at fokusere på de store, de sjældne, de smukke og `sødeste´ arter (som ugleungerne her). Men husk, at alt begynder i det små. Hvis fødegrundlaget, det sikre ynglested og overnatningspladsen
29.08.2017 - Skovdyrkeren nr. 48

Natur- og vildtpleje i skoven

Det er titlen på den nyeste bog fra Skovdyrkerne. Skribenterne Per Kauffmann og Karsten Raae har med udgangspunkt i forskellige ejendomsportrætter behandlet en lang række emner i relation til natur-...Læs mere...

Sitkagranens kogle er som på andre piceaarter hængende. Ædelgranarternes kogler er opretstående. De er væsentligt mindre end rødgranens. Sitkanålene er hvidlige til blå på
29.08.2017 - Skovdyrkeren nr. 48

Sitkagranen

Sitkagranen er mange steder på vej ind til erstatning af rødgranen, som forventes at få problemer efterhånden som klimaet bliver varmere. Samme problem har sitkaen ikke. Herunder lidt mere om sitkagra...Læs mere...