Artikler fra Skovdyrkerne nr. 50

Træet længe leve. Afsnit 2: Træbeskyttelse. Hvad skal der til, for at træet kan holde? I den tidligere artikel handlede det om det bedste valg af træart til forskellige formål. Denne artikel handler om, hvordan man beskytter det træ, man så har va
12.12.2017 - Skovdyrkeren nr. 50, Artikler Skovdyrkeren

Træet længe leve

Afsnit 2: Træbeskyttelse. Hvad skal der til, for at træet kan holde? I den tidligere artikel handlede det om det bedste valg af træart til forskellige formål. Denne artikel handler om, hvordan man bes...Læs mere...

12.12.2017 - Artikler Skovdyrkeren, Skovdyrkeren nr. 50

Dåvildt i fremgang

De stigende bestande af dåvildt påvirker skovdriften. Om vinteren er de hårde ved de unge træer, og selv om sommeren betyder de korte nætter, at mere end halvdelen af fødeoptagelsen foregår i skoven. ...Læs mere...

Færøsk skov. Anvendelse af eksotiske træ- og buskarter til forskellige  beplantningsformål på Færøerne siden 1880’erne
12.12.2017 - Artikler Skovdyrkeren, Skovdyrkeren nr. 50

Færøsk skov

Anvendelse af eksotiske træ- og buskarter til forskellige beplantningsformål på Færøerne siden 1880’erneLæs mere...

Driften af statsskovene
06.12.2017 - Skovdyrkeren nr. 50

Driften af statsskovene

Vore skovfogeder bliver ofte spurgt af medlemmer om vort syn på driften af statens skove. Og vi hører tit kritik af statens skovdrift - både fra medlemmer og fra vore skovfogeder. Skovdyrkerne som org...Læs mere...

05.12.2017 - Skovdyrkeren nr. 50

At skabe et landskab

Peter Stubkjær Sørensen startede sit skovbrug med at købe en forfalden ejendom på 92 ha sandjord ned til Skjern Å. Uden mange formildende omstændigheder bortset fra åen og lidt gamle brunkulsgrave. Fl...Læs mere...