Artikler fra Skovdyrkerne nr. 52

Jættestuen her er en af de restaurerede gravhøje i Frejlev Skov. Her bestod en del af restaureringen i at dække både bærestenene og de ikke mindre end seks store dæksten til med jord.
01.03.2018 - Skovdyrkeren nr. 52

Guld Fem millioner kroner til bevaring af fem gravhøje

Fem af Frejlev Skovs over 125 gravhøje er udvalgt som særligt bevaringsværdige.Læs mere...

Rundt om alle de restaurerede gravhøje er der fjernet træer og buske i en afstand på mellem 10 og 15 meter. Her er det en runddysse med syv bæresten og en enkelt stor dæksten.
01.03.2018 - Skovdyrkeren nr. 52

En gevinst for skovejerne, at få gravhøjene sat i stand

Resultatet er flot og ingen værdier gik tabt for de berørte skovejere, da fem gravhøje blev sat i stand.Læs mere...

01.03.2018 - Skovdyrkeren nr. 52

Kæmpekran løftede store bøgetræer ud af gravhøj

40 meter høj kran løftede gamle bøgetræer af stubben og lagde dem nænsomt ned.Læs mere...

En gravhøj kan rumme mange begravelser. Centralt kan der være en mindre høj fra bondestenalderen, som man senere har bygget oven på med nye grave af træ- og stenkister. Højen er undervejs udvidet mange gange og omsluttet med nye randsten. I kanten a
01.03.2018 - Skovdyrkeren nr. 52

Bevar fortidsminderne i skoven - og plej dem

Omkring 60 procent af alle fortidsminderne ligger i skovene. Og dommene er hårde, hvis de bliver beskadiget.Læs mere...

Markant stendige i skov på Sydfyn (Svanninge Bjerge). Diget har markeret sogneskelgrænsen og har været af stor ejendomsretlig betydning. Beliggenheden i skoven har haft en beskyttende virkning.
01.03.2018 - Skovdyrkeren nr. 52

Beskyttede sten- og jorddiger i skoven

De beskyttede sten- og jorddiger markerer eller har markeret skel og fungerer eller har fungeret som hegning i landskabet. Mange af dem ligger i og omkring skovene. Størstedelen er beskyttede mod tils...Læs mere...

Niels Jørgen Bønløkke er tredje generation på godset Lyngbygård ved Harlev vest for Århus. For ham er herlighedsværdien vigtigere end økonomien, når det gælder driften af de tilhørende 50 hektar løvskov
01.03.2018 - Skovdyrkeren nr. 52

Østjysk godsejer: Skovens herlighedsværdi er det vigtigste for mig

50 hektar løvskov på lerede skrænter er ikke optimal produktionsskov. Men for den østjyske skovejer Niels Jørgen Bønløkke handler skovdriften om andet end økonomi.Læs mere...

Rødgran med de typiske lange, hængende kogler
01.03.2018 - Skovdyrkeren nr. 52

Træartsmonografi: Rødgran, Picea abies

Selvom arealet med rødgran er mere end halveret de seneste årtier, dækker den stadig 16 procent af det danske skovareal. Læs mere...