Artikler fra Skovdyrkerne nr. 57

De mange grøfter, som har været med til at sikre vækst, sundhed og stabilitet, stoppes til. Det vil betyde, at en del bevoksninger bliver ustabile. Men det er netop et af formålene.
01.12.2018 - Skovdyrkeren nr. 57

Urørt skov skal skabe mere biodiversitet i statens skove

Danmark er forpligtet af internationale aftaler, som kræver at biodiversiteten forbedres. Dem har regeringen forsøgt at efterleve ved at skabe tusindvis af hektar med urørt skov i statsskovene. Det er...Læs mere...

Kurt Nielsen forklarer, at specielt her i det sydvestlige hjørne er flere af træerne over mandshøjde. Det er netop i det område, hvor
01.12.2018 - Skovdyrkeren nr. 57

Vanding satte skub i nyplantede træer

Kurt og Inger Nielsen har rejst skov på 21 hektar af deres jord ved Bække i Sydjylland. Træerne blev vandet hver anden uge, da tørken satte ind. Det har sikret en enorm vækst.Læs mere...

I begyndelsen af november vaskede juletræsdyrker Britt Brøchner-Nielsen 3000 træer. Målet var at slippe af med alger på nålene.
01.12.2018 - Skovdyrkeren nr. 57

Juletræsdyrker vasker tusindvis af træer

Juletræsdyrker ved Skive har taget utraditionelle midler i brug for at slippe af med alger på sine træer. Britt Brøchner-Nielsen har vasket 3000 træer med højtryksrenser.Læs mere...

Flere end 30 varmeværksfolk deltog i temadagen.
01.12.2018 - Skovdyrkeren nr. 57

Forbruget af skovflis vil blive fordoblet om få år

Flere end 30 medarbejdere fra jyske varmeværker har været samlet til temadag om flis hos Skovdyrkerne i Ry. Her blev der blandt andet informeret om den kraftige vækst i markedet og om flisens vej fra ...Læs mere...

Kurt Nielsen glæder sig til at udnytte jagten og har allerede etableret skydetårn.
01.12.2018 - Skovdyrkeren nr. 57

Skovrejsningen sætter spor i landskabet

Kurt og Inger Nielsens har selv navngivet deres nye skov. Med skovrejsningen efterlader de sig spor til eftertiden.Læs mere...

Seniorkonsulent Hans Maltha Hedegaard oplyser, at Skattestyrelsen har øget fokus på kontrol af skovbrug. Flere af sagerne er endt med, at styrelsen har underkendt, at skovbruget er erhverv.
01.12.2018 - Skovdyrkeren nr. 57

Skattestyrelsen har øget fokus på skovbrug

Skattestyrelsen holder ekstra godt øje med skovbrug hos mindre skovejere. I flere sager har styrelsen erklæret skovbruget som hobbyvirksomhed. Forsøg derfor at opnå indtægter og udgifter i samme skatt...Læs mere...

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen præsenterede det nye skovprogram ved dagens skovkonference på Christiansborg. Her ses han sammen med Dansk Skovforenings formand Niels Iuel Reventlow. Foto: Jens Mathiasen
01.12.2018 - Skovdyrkeren nr. 57

Ministeren præsenterede Danmarks nye skovprogram

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen præsenterede i dag Danmarks nye nationale skovprogram. Et af målene er, at 20-25 procent af Danmark skal være dækket af skov inden udgangen af det 21. ...Læs mere...

Når ædelgran-barkbillen angriber svækkede nobilis, går træerne ud. På billedet har billerne angrebet en sund nobilis, som forsvarer sig ved at skylle billerne ud med harpiks. Foto: Ulrik Kragh Hansen.
01.12.2018 - Skovdyrkeren nr. 57

Hold et vågent øje med angreb fra biller

Skadevoldende biller har nydt godt af sommervarmen. Det oplever skovfoged i Himmerland, som opfordrer skovejere til at kontrollere nåletræsbevoksninger for angreb.Læs mere...

Bævere er et stigende problem for jyske skovejere. Foto: Dansk Skovforening.
01.12.2018 - Skovdyrkeren nr. 57

Bævere skaber problemer for skovejere

Det haster med at få lavet den nye forvaltningsplan for bæveren færdig. Nye overvågningstal anslår, at der nu er omkring 200 bævere – måske flere.Læs mere...