Artikler fra Skovdyrkerne nr. 59

Godsejer Hans Henrik AlgreenUssing ejer og driver Tirsbæk Gods med 210 hektar skov. Han overtog
01.03.2019 - Skovdyrkeren nr. 59

Oplevelser er en selvstændig driftsgren på Tirsbæk Gods

Godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing har succes med at tilbyde Land Rover-kørsel og andre events til gæster og virksomheder. Oplevelsesforretningen er en del af en transformation, som han har gennemfør...Læs mere...

En 300 meter lang stak af toppe og heltræ ligger nu klar til flisning. Forventningen er op til 3000 rummeter flis. På billedet ses mælkeproducent
01.03.2019 - Skovdyrkeren nr. 59

Landmand realiserer store værdier fra hegn og remiser

Østjysk mælkeproducent har realiseret omkring 200.000 kroner ved at få Skovdyrkerne til at tynde og forynge hegn og remiser. Skovfoged opfordrer andre til at gøre brug af den attraktive flispris.Læs mere...

Alt for tyk sidegren skåret bort. Det ser fint
01.03.2019 - Skovdyrkeren nr. 59

Sådan udføres korrekt beskæring af grene

De fleste skovejere har fra tid til anden behov for at skulle skære sidegrene af træer. Hvis det bliver gjort forkert eller på et skidt tidspunkt, kan en beskæring give anledning til råddannelse i sta...Læs mere...

Billedet viser en grøft og en vold inden for. Grøften og volden omkranser en skov tilhørende en præstegård, oplyser Skovdyrkernes
01.03.2019 - Skovdyrkeren nr. 59

Digitale matrikelkort risikerer at vildlede om skellets placering

Digitale matrikelkort er ikke præcise nok til at finde skel. Kortene er baseret på gamle håndtegnede kort, og oplysningerne risikerer at være upræcise, oplyser landinspektør.Læs mere...

Vi skover efter konjunkturerne – men aldrig mere end tilvæksten, forklarer Hans Henrik Algreen-Ussing, som her er i skoven med sin skoventreprenør Jan Jørgensen, der er i gang med at skove overstandere i bøg
01.03.2019 - Skovdyrkeren nr. 59

Saven skal køre når markedet efterspørger bøg

Tirsbæk Gods driver godt 200 hektar skov, hvor størstedelen er bøg. Godsets strategi er at producere bøg efter konjunkturerne, men der bliver aldrig skovet mere end tilvæksten i skoven.Læs mere...

- Vi får stort udbytte ud af, at Dansk Skovforening
01.03.2019 - Skovdyrkeren nr. 59

Brancheforening håndterer politiske mærkesager for Skovdyrkerne

Skovdyrkerne er medlem af brancheforeningen Dansk Skovforening. En samarbejdsaftale sikrer, at brancheforeningen varetager skovpolitiske mærkesager for Skovdyrkerne.Læs mere...

Magnus Michelsen ser store perspektiver i at bruge flis til at rense kvælstof ud af vand. Han er
01.03.2019 - Skovdyrkeren nr. 59

Flis fjerner kvælstof fra dambrugsvand

Et vestjysk dambrug har bygget et filter med flis, som skal fjerne kvælstof fra vandet, inden det ledes ud i åen. Forsøget er udført sammen med Danmarks Tekniske Universitet. De foreløbige erfaringer ...Læs mere...

De seneste sæsoner har der været stigende algevækst i juletræskulturer. Ét bekæmpelsesmiddel er afprøvet og godkendt. Men behandlingen er til den dyre side, og der findes
01.03.2019 - Skovdyrkeren nr. 59

Øget algevækst udfordrer juletræsdyrkere

De seneste sæsoner har der været stigende algevækst i juletræskulturer. Ét bekæmpelsesmiddel er afprøvet og godkendt. Men behandlingen er til den dyre side, og der findes fortsat ingen nemme løsninge...Læs mere...