Artikler fra Skovdyrkerne nr. 61

Mikael Holmgaard-Grejsen er skovfoged ved Slagelse Kommune. Han lægger vægt på at forene forstlig skovdrift med varieret natur og publikumsinteresser.
01.06.2019 - Skovdyrkeren nr. 61

Forstlig skovdrift går hånd i hånd med natur og publikum

Mikael Holmgaard-Grejsen er skovfoged ved Slagelse Kommune og har ansvar for knap 300 hektar bynær skov. Skovene drives forstligt. Det skaber sund og varieret skov, som er interessant for publikum og ...Læs mere...

Mikael Holmgaard-Grejsen er uddannet skov- og landskabsingeniør. Modsat mange af sine kolleger har han aldrig drømt om en stilling i det private skovbrug.
01.06.2019 - Skovdyrkeren nr. 61

Jeg har aldrig drømt om det private skovbrug

Skovfoged Mikael Holmgaard-Grejsen har lært at manøvrere i det kommunale system. Modsat mange andre branchekolleger har han aldrig drømt om en stilling i det private skovbrug.Læs mere...

Socialdemokratiet vil øge Danmarks areal med urørt skov til 75.000 hektar. Heraf skal 20.000
01.06.2019 - Skovdyrkeren nr. 61

Socialdemokratiet ønsker 75.000 hektar urørt skov i Danmark

Det danske areal med urørt skov er for lille. Det skal øges til i alt 75.000 hektar. Heraf skal 20.000 hektar findes i private skove, lyder det fra Socialdemokratiets miljøordfører. Men fagfolk er ske...Læs mere...

DFE har en lang række projekter fordelt over hele verden. Eksempelvis arbejder DFE med et klimaprojekt i Nepal, og der er projekter i asiatiske
01.06.2019 - Skovdyrkeren nr. 61

DFE etablerer Bosniens første skovdyrkerforening

2018 blev et godt år for Skovdyrkernes internationale afdeling, Danish Forestry Extension (DFE). Blandt andet lykkedes det at etablere Bosniens første skovdyrkerforening i samarbejde med lokale kræfte...Læs mere...

- Vores teknologi omdanner træ til flydende grønne brændstoffer. Målet er at forsyne verdens tunge transport med brændstof produceret
01.06.2019 - Skovdyrkeren nr. 61

Træ i tanken kan gøre fly og lastbiler til klimadukse

Den nordjyske virksomhed Steeper Energy producerer flydende brændstof af træ. Ambitionerne er tårnhøje. Målet er at få verdens tunge trafik over på flydende grønt brændstof.Læs mere...

Skovfoged Simon Kortnum Fabricius i gang med screeningsarbejdet ved computeren.
01.06.2019 - Skovdyrkeren nr. 61

Screeninger bevarer natur og sikrer skovejernes afsætning

Skovdyrkerne screener alle skovningsprojekter. Screeningen sikrer, at værdifuld natur ikke går tabt. Samtidig skaber det sikkerhed for afsætning af skovejerens produkter.Læs mere...

01.06.2019 - Skovdyrkeren nr. 61

Giganter investerer millioner i nordjysk energivirksomhed

Svenske Södra og norske Statkraft har dannet et joint venture-selskab. Herigennem har de investeret næsten 400 millioner i produktion af flydende grønt brændstof.Læs mere...