Artikler fra Skovdyrkerne nr. 64

Renoveringen er foregået i flere etaper. I foråret fik vi etableret grusstierne, som er 900 meter lange. Der er grønne bræmmer på hver side, som vi slår med græsslåmaskine, forklarer Erik
01.12.2019 - Skovdyrkeren nr. 64

Forsømt præsteskov bliver til naturperle

Lumby menighedsråd har i samarbejde med Skovdyrkerne forvandlet fire hektar forsømt præsteskov på Nordfyn. Skoven er åbnet op. Der er anlagt stier og plantet træer, og publikum gør nu flittigt brug a...Læs mere...

Ansvarlig skovdrift handler for Steen Skieller om,
01.12.2019 - Skovdyrkeren nr. 64

Skovfogeden afprøver nye teknikker i sin familieskov

Skovfoged Steen Skieller bruger sin egen skov til at udvikle nye dyrkningsteknikker og til at afprøve ideer. Skoven ligger på Sydfyn. Han bygger videre på det arbejde, som hans mor udførte i 1960’er...Læs mere...

Skovfoged H. C. Graversgaard sammen med ejerne Fanny og Hans Stochholm
01.12.2019 - Skovdyrkeren nr. 64

Fra granskov til frimærkeskov

I Vendsyssel har Fanny og Hans Stochholm deres lille skov. Efter at parret købte skoven har den været igennem en stor udvikling.Læs mere...

Remiser, søer og randzoner tæller med. En biotopplan samler overblikket og er en forudsætning for at kunne udsætte mere end et styk fuglevildt pr. hektar. Foto: Michael Gehlert
01.12.2019 - Skovdyrkeren nr. 64

Sådan forbedrer du biotoperne på din ejendom

En biotopplan er oplagt til landmænd og andre lodsejere, som gerne vil sætte fuglevildt ud, og som ønsker at løfte ejendommens naturværdier. Skovdyrkerne er klar til at hjælpe.Læs mere...

Vi kan rejse enorme arealer med skov, men træet skal bruges for at udløse klimaeffekten. Det fastslår seniorforsker Thomas Nord-Larsen.
01.12.2019 - Skovdyrkeren nr. 64

Vi skal banke en prop i det fossile hul

Skovrejsning hjælper bedst klimaet, hvis træet fra skoven bruges til at fortrænge fossile materialer, fastslår forsker.Læs mere...

Rejses der nåletræsbevoksninger i stedet for løv, opsamles der betydeligt mere CO2 pr. hektar
01.12.2019 - Skovdyrkeren nr. 64

Nåletræ er den helt store CO2-støvsuger

Skovrejsningers CO2-optag varierer meget alt efter træart, jordbund og skovforvaltning, viser ny rapport.Læs mere...

Erik Toft Knudsen forestiller sig, at en del
01.12.2019 - Skovdyrkeren nr. 64

Skovbegravelser kan måske være på vej i præsteskoven

Den nyrestaurerede Lumby Præsteskov kan måske blive indviet til begravelser. Det håber Erik Toft Knudsen, der er menighedsrådsmedlem og initiativtager til restaureringen af skoven.Læs mere...

Sådan ser den ud, den sorte valnød på Vestre Kirkegård i København. Træet er registrering
01.12.2019 - Skovdyrkeren nr. 64

Træregister har rundet 1000 træer

Dansk Træregister indeholder bemærkelsesværdige træer i Danmark. For nyligt rundede registeret 1000 registreringer.Læs mere...