Artikler fra Skovdyrkerne nr. 67

Skovfoged Anders Holt Holm (t.v.) råder Johan Boysen til at få foretaget første tynding om et par år. Skoven er fra 2012.
01.05.2020 - Skovdyrkeren nr. 67

Fantastisk at min unge skov gør en klimaforskel

Landmand Johan Boysen plantede fem hektar skov tilbage i 2012. Skoven er vokset godt til, og træerne er allerede 5-7 meter høje. Landmanden nyder herligheden – og at den unge skov allerede nu hiver CO...Læs mere...

Johan Boysen er kogs-inspektør og ansvarlig for, at afvandingen af 1200 hektar landbrugsjord fungerer optimalt
01.05.2020 - Skovdyrkeren nr. 67

Pumper og kanaler afvander Johans ejendom

Johan Boysen bor og driver landbrug ved Tønder, hvor pumper afvander markerne. Han er selv kogs-inspektør og har ansvar for afvanding af 1200 hektar landbrugsjord.Læs mere...

01.05.2020 - Skovdyrkeren nr. 67

Råtræ opnår fortsat fornuftige priser

Priserne på råtræ er fortsat stabile og ligger på et fornuftigt niveau. De er ikke faldet tilbage på grund af corona-krisen. Skovfoged opfordrer medlemmer til at få lavet aftaler om skovninger.Læs mere...

Skovdyrkerne fortsætter skovninger som normalt på trods af corona-virus.
01.05.2020 - Skovdyrkeren nr. 67

Skovdyrkerne arbejder videre på trods af corona

Skovdyrkerne tager corona-epidemien alvorligt og arbejder ansvarligt videre med de normale aktiviteter som rådgivning, skovning og afsætning af medlemmernes råtræ.Læs mere...

Projektet skal undersøge, hvordan skovlandbrug kan gøre marker mere robuste. Det handler blandt andet om at øge modstandskraften overfor sandflugt, som jævnligt forekommer på de lette vestjyske jorde. Foto: Anders Elmholdt
01.05.2020 - Skovdyrkeren nr. 67

Skovlandbrug skal gøre danske marker mere klimarobuste

Et stort projekt skal undersøge, hvordan skovlandbrug kan gøre marker mere robuste overfor negative klimapåvirkninger som tørke og skybrud. Projektet undersøger også dyrkningsformens effekt på biodive...Læs mere...

Nobilis-kultur med henblik på udtag af juletræer som mellemudbytte
01.05.2020 - Skovdyrkeren nr. 67

Fremtiden tegner lys for nobilis

Nobilis til klippegrønt har i mange år levet en stille tilværelse. Mens priserne er forblevet uændrede i årtier, er de tilplantede arealer skrumpet. Det har medført, at vi nu kan se frem mod flere år ...Læs mere...

Hovedparten af turens deltagere foran en gruppeforyngelse af thuja, sitkagran og douglas.
01.05.2020 - Skovdyrkeren nr. 67

Fagfolk fik inspiration til naturnær skovdrift

Sidste sommer var en gruppe skovbrugere på faglig inspirationstur til England. Målet var at lære mere om naturnær skovdrift. Turen var arrangeret af Pro Silva.Læs mere...

01.05.2020 - Skovdyrkeren nr. 67

Malkekøer på skovtur kan give nyt specialprodukt

Den økologiske mælkeproducent, Mads Helms, afprøver skovlandbrug som redskab til bedre biodiversitet og reduceret CO2-udledning. Målsætningen er, at nye specialprodukter skal få regnestykket til at gå...Læs mere...