Artikler fra Skovdyrkerne nr. 69

Ung skov etablerer sig fantastisk trods 2018-tørken
01.09.2020 - Skovdyrkeren nr. 69

Ung skov etablerer sig fantastisk trods 2018-tørken

En skovrejsning plantet midt i tørken i 2018 er for alvor skudt i vejret. Træerne står langt over mandshøjde. Vejen dertil har været to vandinger og massevis af overkørsler med harven.Læs mere...

Skovning af løvtræ i sensommeren og i efteråret kan være en god mulighed for skovejere, lyder det fra skovfoged.
01.09.2020 - Skovdyrkeren nr. 69

Efteråret er oplagt til skovning af løvtræ

Verdensøkonomien påvirker løvtræsmarkedet, og de senere år er forårsmarkedet lukket ned allerede efter kort tid. Er man skovejer og har løv på hylden, kan efteråret derfor være en god mulighed for afs...Læs mere...

Uddannelsen som vildtforvalter bliver fra 2021 udbudt af Skovskolen. Det sker på Skovskolens
01.09.2020 - Skovdyrkeren nr. 69

Skovskolen skal uddanne vildtforvaltere

Uddannelsen som vildtforvalter bliver fra næste år udbudt på Skovskolens jyske afdeling. Det samme gælder for fem kortere uddannelser indenfor jagt.Læs mere...

Kvindeegen ved Koldinghus. Foto: Hans Erik Lund
01.09.2020 - Skovdyrkeren nr. 69

Kvindetræer markerer vigtig sejr

Landet over står et stort antal træer, som markerer kvindernes stemmeret. De kaldes kvindetræer, og der er plantet flere hundrede.Læs mere...

Dødt ved er ofte en mangelvare i vores skove. Nedbrydningshastigheden afhænger meget af, hvor træet ligger. Er det eksponeret for sol og vind går det uendelig langsomt, mens tempoet er meget højere i læ i et skyggefuldt og fugtigt miljø. Temperatur
01.09.2020 - Skovdyrkeren nr. 69

Små tiltag kan skabe stor mangfoldighed i skoven

Med ganske få midler kan skovejere skabe mere mangfoldighed i skoven. Tiltagene er nemme at udføre og kan gøre en stor forskel for biodiversiteten. Læs mere...

Per Juul Larsen var skovfoged i foreningen i mere end fire årtier. Han har opbevaret den originale protokol. Det er en uvurderlig dokumentation af foreningens virke.
01.09.2020 - Skovdyrkeren nr. 69

Skovdyrkerforening deler jubilæum med genforeningen i Sønderjylland

For 100 år siden oprettede syddanske skovejere Sydøstjysk Småskovsforening. Foreningen eksisterede frem til midten af 1970’erne og blev forløberen for det nuværende Skovdyrkerne Syd.Læs mere...

Eric Vesterlunds douglasgran er en sand kæmpe med en omkreds på 3,32 meter i brysthøjde.
01.09.2020 - Skovdyrkeren nr. 69

Douglas er gået i blodet på sydjysk skovejer

Eric Vesterlund har en af Danmarks største douglasgraner i sin skov. Træet har tændt en enorm interesse for douglas-arten.Læs mere...

Eric Vesterlund nyder sin skov. Skoven bliver det sidste, han skiller sig af med i pensionisttilværelsen, forsikrer han.
01.09.2020 - Skovdyrkeren nr. 69

Skovejer: Det sidste jeg sælger er min skov

Skovejer Eric Vesterlund købte en lille skov for femten år siden. Interessen for skoven er steget igennem årene. I dag er han pensionist og meget passioneret ejer. Skoven bliver det sidste, han skille...Læs mere...