Artikler fra Skovdyrkerne nr. 7

En afbrækket gren, kan udgøre en potentiel fare for forbipasserende.
01.09.2011 - Skovdyrkeren nr. 07

Skovejerens ansvar for træer der vælter

For nylig afsagde Østre Landsret dom i en principiel sag, der må interessere – og bekymre – de fleste skovejere.Læs mere...

01.09.2011 - Skovdyrkeren nr. 07

Sprøjtejournal og indberetning

Det er lovpligtigt at føre sprøjtejournal og fremover også at indberette brug af plantebeskyttelsesmidler for ejendomme over 10 ha.Læs mere...