Artikler fra Skovdyrkerne nr. 70

Ny aftale åbner op for etablering af en ny
01.11.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

540 hektar skov på vej til Fyn

Ny aftale får sydfynsk skov på 540 hektar til at rykke nærmere. Skoven skal ligge ved Svendborg og skal beskytte det lokale drikkevand. Miljøminister Lea Wermelin er begejstret.Læs mere...

Allan Ulstrup og Linda Laugesen nyder naturen og herligheden på deres nyerhvervede ejendom. Her er de fotograferet med skovfoged Thomas Nygaard Kristensen i ejendommens fredede egekrat.
01.10.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

Par omdanner landbrug til skovejendom

I marts købte midtjysk par ejendom med 11 hektar jord. Kort tid efter erhvervede de også naboejendommen med 13 hektar. Nu omlægges driften fra landbrug til skov og natur med blandt andet en ny sø, sko...Læs mere...

Skovfoged Thomas Nygaard Kristensen har tyndet ud i egekrattet. Fokus har været at få mere lyst og luft ind i bevoksningen.
01.10.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

Fredet egekrat bliver attraktiv bolig for flagermus

Et gammelt egekrat på en ejendom ved Nørre Snede er fredet og skal bevares for altid. Krattet er netop udtyndet og vil på sigt blive alletiders bolig for blandt andet flagermus, vurderer skovfoged. Læs mere...

Jagerpilot og oberstløjtnant i Flyvevåbnet,
01.10.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

Skovene gemmer på et enormt potentiale for os alle

Oberstløjtnant og F16-pilot Kim Holst er faldet for skovterapi. Terapien giver mental ro og virker afstressende. I dag bruger han teknikkerne i sin ledelse og ser et enormt potentiale for os alle.Læs mere...

Et eksempel på pesttjørn. Her er det fra Salløv imellem Roskilde og Køge
01.10.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

Tjørn skulle advare imod smitte

Tjørn er historisk blevet plantet ovenpå gravpladser for at advare imod smitte fra pest. Derfra kommer tilnavnet pesttjørn. Læs mere...

Mere træbyggeri vil betyde en stor besparelse i CO2, viser ny rapport
01.10.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

Mere træ i byggeriet vil give store CO2-besparelser

En ny rapport fra Rambøll viser, at en udskiftning af andre materialer til træ ved nybyggeri vil give massive besparelser i CO2-regnskabet.Læs mere...

Genvækst af birk efter en total nedskæring. Knap to vækstsæsoner
01.10.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

Udrensning genstarter rødgran

Udrensning af selvsået birk i rødgrankulturer er nødvendig for at sikre granernes vækst. En totaludrensning af birk giver genvækst så voldsom, at den overgror rødgranerne igen efter kort tid. En delvi...Læs mere...

- Min påstand er, at alle uanset alder og baggrund kan få et stort udbytte ud af skovterapi, siger Kim Holst, som er certificeret skovterapi-guide.
01.10.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

Terapi i skoven stresser af og giver ro

Skovterapi hjælper mennesker med at geare ned og slappe af. Det vigtige er at have tid og at være til stede i skoven. Små øvelser hjælper på vej. Læs mere...

De digitale data fra droner og fly kan blandt andet bruges til at spotte svækkede træer, som skal fjernes ved en saneringshugst.
01.10.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

Droner og flydata kan skabe værdi for skovejerne

Droner, fly og satellitter kan spotte svækkede træer og billeangreb i store skovbevoksninger. Misfarvninger af trætoppe kan bruges som sundhedsindikator, fremgår det af nyt speciale.Læs mere...

Andreas Davidsen vurderer, at drone-overflyvninger bliver et godt værktøj til
01.10.2020 - Skovdyrkeren nr. 70

Droner kan blive et nyttigt værktøj for juletræsdyrkerne

Droner kommer til at levere nyttige data og information til fremtidens juletræsdyrkere. Det forudser Andreas Davidsen, som selv er langt med et setup til opgaven. Læs mere...