Artikler fra Skovdyrkerne nr. 8

Efter en sommer med regntid kan det se sådan ud.
01.11.2011 - Skovdyrkeren nr. 08

Skovenes veje

2011 har taget hårdt på vejene mange steder. Men hvad kan man gøre for at undgå lignende problemer i fremtiden? Og hvad gør man nu med de ødelagte veje?Læs mere...

Grøft i funktion.
01.11.2011 - Skovdyrkeren nr. 08

Et skovbrug uden grøfter - er som et landbrug uden dræn

Sparet eller tabt? Sommerens store nedbørsmængder har virkelig sat landbrugets drænsystemer under pres. Og se, hvad der sker, hvor belastningen bliver for stor, eller hvor dræn, grøfter og vandløb ikk...Læs mere...

Vandløbslovens regler gælder også for grøfterne i skoven.
01.11.2011 - Skovdyrkeren nr. 08

Grøfterne og juraen

Vandløbslovens regler finder også anvendelse på grøfter. Ifølge Vandløbslovens §3 er det som udgangspunkt ”tilladt enhver grundejer at sænke grundvandet på egen ejendom til den for dyrkningen nø...Læs mere...

Høj vandstand giver et overfladisk rodsystem – her med stormfald til følge. Foto: Jan Hjeds.
01.11.2011 - Skovdyrkeren nr. 08

Vandet og træernes vækst

Meteorologerne kalder den foreløbige del af 2011 for et ’vejr-rigt’ år. 2011 har nemlig i gennemsnit været både mildere, vådere og mere solrig end et gennemsnitsår.Læs mere...