Her kan du se film og billeder fra Skovdyrkernes jubilæumsreception

Torsdag den 14. april 2016 fejrede Skovdyrkerne 75-året for samarbejdet mellem de lokale skovdyrkerforeninger. Omkring 300 medlemmer, skovejere og gæster deltog i fejringen, som foregik på Hotel Munkebjerg ved Vejle.

Det bliver varmere, vådere og vildere – klimaændringernes betydning for fremtidens træartsvalg

Professor Erik Dahl Kjær fra Københavns Universitet indledte jubilæet med et foredrag om fremtidens træartsvalg, under indflydelse af de forventede klimaændringer – og han måtte blandt andet konkludere, at det bliver varmere, det bliver vådere og det bliver vildere. I år 2100 forventes vi således at have et klima, som nogenlunde svarer til dagens klima i Midtfrankrig. Samtidig må vi forvente flere nye skadedyr og sygdomme på grund af globaliseringen.

Skovdrift med begge hænder - og omtanke

Efter Erik Kjærs foredrag præsenterede skovrider Karsten Raae sin nye bog: Skovdrift med begge hænder – og omtanke. Det er en praktisk håndbog, som i ord og billeder beskriver alle skovdyrkningens faser. Alle deltagere fik et eksemplar med sig hjem. Bogen kan nu bestilles på Skovdyrkerens webshop 

Stensætning og plantning af en Kongeeg

Derefter gik man udenfor i det gode aprilsvejr foran hotellet, hvor formændene for de 6 foreninger – som et symbol på samarbejdet  – ved fælles hjælp plantede et afkom af Kongeegen, Danmarks ældste træ, som menes af være 1500-2000 år gammelt. Det lille, nye træ var doneret af Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris, og direktør Niels Sættem fortalte om træets historie.

Formanden for Hovedbestyrelsen Torben Bille Brahe afslørede desuden en jubilæumssten med indskriften:

År går
Sten står
Træer gror
Folk bor

Skovdyrkerne 75 år

Skovrider Ulrik Nielsen udlagde teksten og dens symbolik. Hvor træer gror, bor der også skovejere. Stenen symboliserer dels jorden og vækstgrundlaget for træerne og dels vores foreninger, som også er der, når de træer, vi planter i dag, engang skal høstes.

Billeder fra Skovdyrkernes jubilæumsreception

Ved tryk på det enkelte billede, kan dette ses i fuld størrelse. Ved et yderligere højreklik kan det enkelte billede downloades og derefter udskrives.