Udviklingen fra begyndelsen til i dag

Skovdyrkerne tog sin begyndelse i 1904

1904 - Den første Skovdyrkerforening dannet i Vejle-området med Dansk Skovforening som fødselshjælper - 163 medlemmer med  tilsammen 1.300 hektar skov.

 

Nye foreninger etableres rundt om i landet

I løbet af de næste 25 år dukkede en række nye skovdyrkerforeninger op rundt om i landet. I perioden 1907-39 blev en række Skovdyrkerforeninger stiftet: 1907 Søhøjlandet (hed oprindelig Skovdyrkerforeningen for Aarhus og Skanderborg amtskredse), 1920 Sydøstjylland, 1920 Sydfyn, 1921 Sønderjylland, 1925 Århus Amts nordlige del og 1935 Bornholm.

I 1939 var der således i alt 7 foreninger med 2.200 medlemmer og i alt 13.000 hektar skov.  

De Samvirkende Danske Småskovsforeninger

I 1940  blev 'De Samvirkende Danske Småskovsforeninger' stiftet for at mobiliserer skovenes energiressourcer i forbindelse med 2. Verdenskrig.

Som konsekvens af dette brændebehov og krigens tvangshugster stiftes flere foreninger: 1940 Vendsyssel , 1940 Nordlige Sjælland, 1942 Lolland-Falster, 1942 Sydlige Sjælland og Møn, 1944 Nordfyn og 1945 Østjylland. Sidstnævnte udskilles fra Søhøjlandet for at skabe et ekstra tilskud.

Udviklingen efter krigen

Frem til 1987 kommer 4 foreninger til: 1949 Ålborg og Thisted amter, 1954 Midtjylland udskilt fra Århus Nord, 1961 Tønder, som senere opløses og 1987 Vestjylland.

Status i 1965  er 16 foreninger med 5300 medlemmer og 34,700 ha.

I 1972 foreslår Landbrugsministeriet en sammenlægning med Hedeselskabet (dette bliver som bekendt ikke gennemført).

I 1976 deltager Skovdyrkerne i første rekonstruktion af Junckers industrier. Skovdyrkerne er også med ved den anden rekonstruktion senere, og bliver i den anledning storaktionærer og får en bestyrelsespost.

I 1977 vedtages Skovstøtteloven og Skovdyrkerne og Hedeselskabet får hver en forstkandidat til at hjælpe med dens implementering.

I løbet af 1979 til 1986 sker der et skifte i organiseringen af de lokale foreninger, baseret på ensartede vedtægter, medlemseje af foreningerne og foreningsansættelse af alt tilknyttet personale.

Skovdyrkerforeningerne opstår

Begrebet 'Småskovsforening' ændres til 'Skovdyrkerforening' i 1983, da en række større ejendomme bliver medlemmer.

I 1984 får Skovdyrkerne det første egentlige fælles sekretariat i Skovenes Hus, som betjenes 2 dage om ugen af medarbejder udlånt fra Dansk Skovforening.

Senere i 1986 ansættes en fuldtidsmedarbejder i sekretariatet.

Aktierne i Junckers, som blev erhvervet i forbindelse med rekonstruktionen, afhændes i 1988 til en favorabel kurs og bliver grundlaget for flere af foreningernes egenkapitaler.

Status i 1989 er 16 foreninger og 7114 medlemmer med 62.163 ha.

I 1990 ændres konsulentlovgivningen, hvorefter rådgivningstilskuddet udbetales til konkrete aktiviteter (og ikke som tidligere til personer).

I løbet af 1993-2009 foretages en serie af fusioner, hvorved man går fra 16 foreninger i netværket til 7.

Det private skovbrug flyttes i 1994 fra Landbrugsministeriet til Miljøministeriet.

Fællesskabet startes

Green Product etableres af 4 foreninger: FYN, SØJ, SMJ og SNØ i 1995.

Den første fælles hjemmeside udarbejdes i 1996 med fælles logo, som stadigvæk anvendes i dag.

I 1999 omdannes den hidtidige interne konsulentafdeling, som blandt andet arbejdes med under Østpuljeordningerne, til aktieselskabet DFE - Danish Forestry Extension.

Først i 2005 bliver den første egentlige samarbejdsaftale mellem foreningerne indgået. 

I løbet af årene 2004 til 2006 foregår der forhandlinger om en eventuel fusion med Dansk Skovforening, som dog endte negativt.

I 2008-09 bliver Skovdyrkerne involveret i konkurrencemyndighedernes angreb på Dansk Skovforenings Handelsudvalg.

Konsulentloven med tilskud til rådgivning af skovejere med mindre end 250 ha, ophæves i 2009 under finanslovsforhandlingerne, fra den ene dag til den næste. Den beslutning betød et samlet indtægtstab for Skovdyrkerne på over 5 mio. kr. i det efterfølgende driftsår.

I 2010 omdannes alle lokale skovdyrkerforeninger til andelsselskaber og Skovdyrkerne omdannes til en (konkurrenceretlig) koncern med DFE og GP som datterselskaber med Hovedbestyrelsen som øverste myndighed.

Strategien "Klædt på til fremtiden" for Skovdyrkerne 2010-15 besluttes og implementeres i disse år med løbende revisioner.

I 2015 sker en fusion mellem Øst- og Midtjylland, og igen i 2016 fusioneres Skovdyrkerne Fyn og Øst til én samlet forening. De to nye skovdyrkerforeninger navngives hhv. Midt og Øer. I dag findes der således 5 lokale Skovdyrkerforeninger spredt ud over hele landet. 

Torsdag den 14. april 2016 fejrede Skovdyrkerne 75-året for samarbejdet mellem de lokale skovdyrkerforeninger. Omkring 300 medlemmer, skovejere og gæster deltog i fejringen, som foregik på Hotel Munkebjerg ved Vejle. Læs mere om vores jubilæum her.