Skovdyrkernes idegrundlag

Vi er skovejernes organisation og vores hovedformål er at kunne betjene medlemmerne optimalt på deres ejendomme nu og i fremtiden.

Skovdyrkernes mission og den måde vi vil opfattes på er:

"Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side"

Vores eksistensberettigelse er at tilføre ejendomme og ejere værdi, både på bundlinjen og på andre områder, ikke mindst i form af ejerglæde – og vi skal drive økonomisk bæredygtige foreninger på dette grundlag.

Skovdyrkernes vision er:

"Din naturlige samarbejdspartner i skoven"

Vi skal være den naturlige og foretrukne samarbejdspartner for flertallet af danske skovdyrkere, juletræsproducenter, ejere af naturejendomme mv.

Dette skal opnås ved at:

  • Yde ejerne kvalificeret rådgivning på basis af en kombination af faglig viden, kreativitet og indlevelse
  • Råde over kompetente og engagerede medarbejdere på alle pladser
  • Benytte attraktive handelskanaler
  • Disponere over dygtige underentreprenører
  • Skabe og vedligeholde en organisation, der effektivt understøtter forretningen, fremmer udvikling og viden