Skovdyrkernes samarbejdspartnere

Skovdyrkerne samarbejder bredt i medlemmernes interesser med Dansk Skovforening, Træ til Energi, Danske Juletræer og landbrugets rådgivnings centre.

Dansk Skovforening

Bedre rammebetingelser for skovdrift er et nødvendigt fokus for en medlemsejet organisation som Skovdyrkerne. Skovdyrkerne arbejder derfor hårdt på at forbedre rammebetingelserne for skovdrift i Danmark. Det gør vi uanset om formålet med driften er egentlig skovproduktion, naturværdier, jagt, herlighedsværdier eller andet.

Vi har derfor et målrettet samarbejde med Dansk Skovforening, som er branchens politiske talerør.

Gennem disse samarbejder søger vi først og fremmest at sikre vores medlemmers suveræne ret til driftsdisponering på ejendommene. En ret som skovejere i en række af vores nabolande ikke nødvendigvis er sikret på forhånd, men som vi ønsker skal være det helt naturlige grundlag for danske skovejere. 

Vores samarbejde med Dansk Skovforening har primært fokuseret på de politiske rammebetingelser for skovejerne. Det er emner som energipolitik (læs: flisafsætning), PEFC- og FSC®-certificering, Natura 2000, sygdommes og skadevolderes økonomiske påvirkning af skovdriften (f.eks. i forbindelse med askesygen), reglerne omkring skovrejsning og enkeltbetaling – blot for at nævne nogle.

Der sker hele tiden ændringer, og man skal så at sige ”have danseskoene på” for at følge med på den politiske scenes bonede gulve.

Træ til Energi

Flis er godt for skovbruget, klimaet og naturen. Derfor er udnyttelse af skovflis en win-win for klimaet og naturen på den ene side, og for skovene på den anden. Det øgede flisforbrug er en ’gave’ til skovbruget, og vi kan nu nyttiggøre biomasse, som vi tidligere lod ligge i skoven. Derfor laver vi nu rigtig mange rettidige udtyndinger for vores medlemmer – udtyndinger der endda ofte giver et positivt dækningsbidrag.

Samtidig høstes også flis i det åbne land. Det sker blandt andet i de over 80.000 km læhegn. Udtynding af læhegnene giver energi til fjernvarmeværkerne, fremmer biodiversiteten og kan gavne truede arter, som for eksempel hasselmus.

Skovdyrkerne er derfor også aktive i  Træ til Energi - et succesrigt projekt, hvor det i samarbejde med Dansk Skovforening og HedeDanmark tilsyneladende er lykkedes at slå hul igennem i forhold til det politiske system med resultater, der øger efterspørgselen på flis. 

Træ til Energi har udarbejdet en rapport ”Danmarks forsyning af træflis i fremtidens energimarked”. Den er blevet præsenteret på Dansk Fjernvarmes 10 regionsmøder med deltagere fra alle landets fjernvarmeværker.

Rapporten blev modtaget med stor interesse. Aktiviteten har helt sikkert været med til at understrege, at varmeværkerne trygt kan satse på flis.

Træ til Energi viser, at der er fordele at opnå for alle, når vi står sammen i skovbruget.

Danske Juletræer

Skovdyrkerene har haft fremgang indenfor juletræer og klippegrønt.
Vi sælger nu over 1 mio. juletræer for medlemmerne. Salget af juletræer sker hovedsagligt gennem vores fælles eksportselskab Green Product A/S, som har flere hundrede kunder syd for grænsen.

Samtidig har vi haft en stigning i salget af klippegrønt, selv om markedet er vanskeligt i disse år. Klippegrønt er et vigtigt produkt for mange af vores medlemmer, og det er vigtigt for os at fastholde en positiv udvikling på området.

Skovdyrkerne stiller derfor med en kandidat til bestyrelsen i Danske Juletræer for at samle branchen – producenter, grossister og leverandører. Det sker for yderligere at styrke afsætningen af danskproducerede juletræer – en afsætning som er i skarp konkurrence med produktion fra andre lande.

Vi må stå sammen omkring dansk juletræsproduktion. Der er mange – også herhjemme – som arbejder aktivt for produktion i andre lande. Det gør vi ikke som en medlemsejet organisation.

Skovdyrkerne samarbejder med landbrugets rådgivning

Skovdyrkerne er medlem af DLBR, som er et landsdækkende netværk bestående af 30 selvstændige rådgivningsvirksomheder og et fælles viden- og innovationscenter - Videncentret for Landbrug.

Vi samarbejder ud fra det samme værdigrundlag med rådgivning af medlemmer i deres interesse.

Derfor har det været naturligt for begge parter, at samarbejde om at skabe merværdi for vores medlemmer ved at kombinere og udvikle vores rådgivning indenfor landbrug, træ og skov.

Målet er en bedre helhedsbetjening af landmænd med skov og interesse for natur, så de altid har fagfolkene på deres side i rådgivning, entreprise og handel.

Derudover samarbejder Skovdyrkerne også med landbruget i det politiske om biomasse, vandplaner, adgangsregler mv.