Oversigt over nyheder

Læsning af abies i container
09.06.2021 - VidenCenter Råtræ, Skov

Verdensmarkedet påvirker nu også det danske træmarked

Det er nok undgået de færreste at der er gang i byggeriet over store dele af verden. Samtidig har handlen fra nogle af de store drenge i skovbrugsskolen (Rusland og Canada) været ramt af handelsændringer, så Midt- og Vesteuropa er blevet udset som mål for træhungrende opkøbere. Asien havde kun et ganske kort ophold i byggeriet sidste forår, og nu er USA også kommet op i det store gear igen. Denne øgede efterspørgsel har i en længere periode kunnet opvejes af tørke og billeramte skove i Europa,...Læs mere...

Vinterudtørring og knopdød

Træernes udspring er nu godt i gang. Flere steder bryder knopperne ikke og det lader til, at den kolde vinter har sat sit præg på juletræerneLæs mere...

Udspring i juletræerne, tid til nipning

Alle juletræer, der er formklippet, skal også nippes eller skudafbrækkes. Indgrebet målerettes mod endeknopperne i øverste grenkrans. Det kolde forår har udskudt træernes knopbrydning, men selv med et meget uens udspring er det nu tid til at påbegynde nipningen.Læs mere...

Levende ædelgran bladlus

Trods vådt og køligt vejr observerer vi både galmider og ædelgran bladlusLæs mere...

06.05.2021 - Nyheder

Klage over vurdering af landbrugs- og skovejendomme

I denne tid kan du modtage et brev fra Vurderingsstyrelsen som tidligere eller nuværende ejer af en landbrugs- og/eller skovejendom. Her åbnes der for klager over historiske vurderinger.Læs mere...

05.05.2021 - Nyheder

Certificering sikrer bedre afregning

Linå Vesterskov har været PEFC-certificeret i 10 år. Certificeringen kræver ikke meget ekstra arbejde i dagligdagen. Tillægget på afregningsprisen er nu cirka en tyver pr. kubikmeter leveret råtræ.Læs mere...

28.04.2021 - Nyheder

Bestyrelse på plads i ny klimaskovfond

Danmarks nye klimaskovfond er på plads med bestyrelse. Fonden skal sikre, at borgere og virksomheder kan levere et klimabidrag.Læs mere...

Den store brune snudebille
26.04.2021 - Skov, VidenCenter Skovdyrkning

Insekticider mod den store brune snudebille

Den store brune snudebille kan stadig bekæmpes med insekticiderLæs mere...

Formklip og grundklip

Formklipning er kommet for at blive og efterspørgslen på det slanke formklippede træ er næsten 100% sammenlignet med det naturgroede juletræ Læs mere...

Speedtørring af birkebrænde
26.03.2021 - Skov, VidenCenter Skovdyrkning

Forårssol og -vind speedtørrer brænde

Lav luftfugtighed, høj sol og susende blæst tørrer brænde på rekordtid. Efter kun 6 uger har kløvet birkebrænde tabt halvdelen af det totale vandindhold. Brændet er fyringsklar før Sankt Hans.Læs mere...

Tyrkisk hassel og H.C. Graversgaard
22.03.2021 - Skov, VidenCenter Skovdyrkning

Tyrkisk hassel får topkarakterer

Tyrkisk hassel er en lovende nichetræart. Arten er nem og kultursikker. Den dyrkes bedst i blandskov. Stammen er ret og formsikker. Veddet er dyrt og efterspurgt til finere træprodukter.Læs mere...

19.03.2021 - Nyheder

Mulighed for tilskud til skov med biodiversitetsformål

Ansøgningsrunden til skov med biodiversitetsformål er åben.Læs mere...

Plantning af nordmannsgran til juletræer

I en årrække er mængden af plantede nordmannsgran faldet og intet tyder på at tendensen ændrer sig i år. Den nuværende markedssituation har blot forstærket den manglende lyst blandt mange til at gentilplante og plante nye arealer til. Læs mere...

15.03.2021 - Nyheder

Husk de nye krav ved sprøjtning

Alle, der anvender pesticider til erhverv, skal følge IPM-principperne. Som noget nyt tæller skovarealet nu med i opgørelse af det dyrkede areal, og flere skovejere skal indberette til Miljøstyrelsen.Læs mere...

Viser resultat 1 til 14 af 859