Brændeovne forurener kun en brøkdel af, hvad forskerne troede

24.09.2015

Gennem flere år har vi hørt, at folk, der fyrede med træ, havde et stort antal for tidlige dødsfald på samvittigheden – i København således 67 dødsfald om året. Nye forskningsresultater dementerer det meste af denne frygt, og skovejerne kan ånde lettet op (hvis de ellers har troet på de tidligere alarmerende meldinger).

Tørt træ og rigtig fyring er en forudsætning for at holde forureningen ved brændefyring nede

Brug tørt brænde og fyr rigtigt - i en god ovn - så er forureningen minimal

Det er DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet, der kommer med de nye tal, som gengives i bladet Ingeniøren. Der er ikke tale om målinger af forbrændingen i de enkelte ovne, men om beregninger og statistik, blandt andet på grundlag af opgørelse af antallet af brændeovne i et bestemt område (København) suppleret med en interviewundersøgelse blandt brændeovnsejerne. De nye beregninger viser, at NOx- og partikelforureningen kun udgør 22-23% af, hvad man hidtil har antaget. I København, hvor man hidtil har troet, at brændeovnene stod for mellem 58-64% af udledningen af skadelige partikler, er man nu kommet frem til, at det ’kun’ drejer sig om 20-24%. Det viser sig – hvad ethvert tænkende menneske hele tiden har sagt sig selv – at hovedsynderen vedrørende partikelforurening i hovedstaden naturligvis er biltrafikken. Københavns teknik- og miljøborgmester har efter undersøgelsen været hurtig til at fastslå, det nu bliver endnu vigtigere at få københavnerne til at tage cyklen i stedet for bilen. Og vi andre kan trygt fortsætte med at fremstille, sælge og bruge brænde. Som naturligvis skal afbrændes i gode ovne og med rigtig teknik. phi@remove-this.skovdyrkerne.dk