Fremtiden for skoven i Danmark - debat på Christiansborg

10.05.2022

I dag var Skovdyrkerne på Christiansborg for at præsentere skovbranchens anbefalinger til politikerne i fællesskab med Tænketanken Frej og en lang række af skovbranchens aktører.

Hvordan skal fremtidens skove se ud. Skal de producere tømmer, skabe biodiversitet eller afhjælpe klimakrisen? Eller skal de kunne lidt af det hele?

Det debatterede vi livligt på Christiansborg i dag, hvor skovbranchens egne anbefalinger blev fremlagt for ordførere fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti.

En lang række aktører fra branchen deltog i mødet, hvor debatlysten var stor. Forhåbentlig bidrager anbefalingerne til, at politikerne er klædt bedre på, når de næste langsigtede beslutninger.

Download anbefalingerne på linket her (20MB)

Tak til:

Anne Paulin, klima- og energiordfører for Socialdemokratiet

Marie Bjerre, klima-, verdensmåls- og bæredygtighedsordfører for Venstre

René Christensen, miljø-, klima-, energiordfører for Dansk Folkeparti

- Og tak til Tænketanken Frej for at facilitere og organisere arrangementet og ikke mindst til vores samarbejdspartnere i Hedeselskabet, DSL, BIO, Stiftelsen Sorø Akademi og DLR-Kredit for god sparring og indsigtsfuld debat.