Øget træforbrug er vigtig brik i grøn omstilling

16.08.2021

Skovrådet har besluttet af drøfte, hvordan en bæredygtig produktion og anvendelse af træ via CO2-lagring kan bidrage positivt til den grønne omstilling.

Træ kan eksempelvis substituere klimabelastende byggematerialer

Skovrådet har netop iværksat et arbejde, der skal understøtte den grønne omstilling ved blandt andet at styrke rammerne for bæredygtig produktion af træ fra danske skove. Rådet vil også se på, hvordan en øget anvendelse af træ i produkter, som lagrer CO2, kan erstatte mere klimatunge materialer, som blandt andet stål og beton i byggeriet.

Anbefalingerne skal bidrage til at afhjælpe de klimaudfordringer, som FN´s klimapanel, IPCC, netop har offentliggjort. 

Rapporten nævner blandt andet, at der er behov for nytænkning og øget anvendelse af træ, som lager for CO2.

Den bold griber Skovrådet nu.

- Vi ser skovbruget som en del af løsningen på klimaudfordringerne og skovbruget både kan, skal og vil komme til at spille en endnu vigtigere rolle i løsningen af de udfordringer, vi står over for. Derfor er det nødvendigt, at vi ser på, hvordan og hvor meget træ, vi producerer, og hvordan vi kan øge anvendelsen af træ, siger Skovrådets formand, Carsten With Thygesen, i en pressemeddelelse.

Styrket forsyning og anvendelse

På forsyningssiden vil Skovrådet undersøge nuværende og fremtidige rammer for produktion af bæredygtigt træ - herunder hvordan man kan fremme produktion af dokumenterbart bæredygtigt træ for eksempel ved øget anvendelse af certificering.

På anvendelsessiden vil Skovrådet afdække og inspirere til, hvordan kendte og nye former for anvendelse af træ kan fremme en grøn omstilling. Det gælder ikke mindst, hvordan den nuværende afbrænding af biomasse i fremtiden kan benyttes til nye og mere værdiskabende formål.

Skovrådet, hvor også Skovdyrkerne er repræsenteret, vil allerede på sit møde i oktober behandle de konkrete anbefalinger. Anbefalingerne vil herefter blive præsenteret i en rapport.

Læs mere i næste nummer af Skovdyrkeren, som udkommer i begyndelsen af september.

 

 

 

jma@skovdyrkerne.dk