Skovdyrkerne får million-bevilling til skovlandbrugsprojekt

26.06.2020

Skovdyrkerne har netop sammen med 10 partnere fået tilsagn om 14,9 millioner fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) til at gennemføre det 4-årige projekt ROBUST, hvis formål er at fremme skovlandbrug i det danske landbrug.

Skovdyrkernes bidrager med solid faglig viden om planteteknikker og artsvalg med mere i skovlandbrugssystemer.

Skovlandbrug er en del af fremtidens landbrug, hvis vi skal have en mere bæredygtig fødevareproduktion med omtanke for både klima, natur og dyr. Projektet ROBUST er lavet i et konsortium med Københavns Universitet, Økologisk Landsforening, Center for Frilandsdyr, Skovdyrkerne, Them Andelsmejeri, Sinatur Hotel og Konference og fire økologiske landmænd. Det er en stor anerkendelse af skovlandbrug som dyrkningsmetode, at GUDP, under Miljø- og Fødevareministeriet, og FØL har bevilliget projektet, der skal udvikle og fremme skovlandbrug i Danmark. Skovdyrkerne vil sammen med de øvrige 10 projektpartnere udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark. En af målsætningerne er at dokumentere effekten af skovlandbrug på de væsentligste grønne parametre som:
  • kulstoflagring i jord og vedmasse,
  • kvælstofudvaskning,
  • naturværdi,
  • konkurrence med afgrøder,
  • foderværdi af løvbiomasse
  • dyrevelfærd
...samt at modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug på en større national skala og undersøge de produktionsøkonomiske effekter. Sideløbende vil der blive udviklet og etableret fire nye økologiske skovlandbrug, og forretningspotentialet for produkter herfra vil blive belyst ned gennem hele værdikæden fra primærproducenter til forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder.

Skovdyrkerne har i mange år arbejdet med skovlandbrug i udlandet

Skovlandbrug er et forholdsvis ukendt dyrkningssystem herhjemme, og der findes ikke mange studier af systemet, der dokumenterer potentialerne under danske forhold. Skovdyrkerne har gennem datterselskabet Åbner eksternt link i et nyt vindueDanish Forestry Extension DFE, mange års erfaring med agroforestry og udenlandsk forskning har dog vist, at skovlandbrug har potentiale til at levere på produktion, dyrkningssikkerhed, natur, biodiversitet, dyrevelfærd, jordbundskvalitet, klima og vandmiljø. Ligeledes indeholder systemet muligheder for at finde nye fodermidler og gøre landbruget til leverandør af råvarer til fiber, energi- og byggeindustrien. Dermed taler skovlandbrug direkte ind i de forventninger, der er til fremtidens landbrug - nemlig et produktivt landbrug i pagt med klima og natur, hvor det kan rykke grænsen for, hvordan der skabes samspil mellem drift og natur, og hvor der er fokus på bredden og kompleksiteten af de ydelser, som landbruget kan og skal levere i fremtidens samfund.

"Der er brug for at ændre de produktionssystemer, vi kender i dag. Vi skal ikke bare have mere af det samme. Vi skal have nye løsninger, der løser bæredygtighedsproblemerne mere grundlæggende, vurderer Mette Kronborg, som er projektleder på ROBUST og tilføjer: Skovlandbrug er ikke løsningen på alt, men det vil givetvis kunne være en del af de løsninger, som kan gøre landbruget mere bæredygtigt."
Projektet løber frem til juli 2024 og har et samlet budget på 16.6 mio. kr., som udover midler fra GUDP og FØL, udgøres af egenfinansiering fra de enkelte projektpartnere. "Vi har tidligere omtalt projektet i Skovdyrkeren og det er nu glædeligt at projektet har fået tilsagn om 14,9 mio. Det er et rekordstort tilsagn og vi glæder os til at komme igang" udtaler Skovfoged Anders Elmholdt, der er Skovdyrkernes repræsentant i samarbejdet. Du kan med fordel læse artiklerne: Åbner eksternt link i et nyt vindueSkovlandbrug skal gøre danske marker mere klimarobuste og Åbner eksternt link i et nyt vindueMalkekøer på skovtur kan give nyt specialprodukt fra maj nummeret af Skovdyrkeren. Skovdyrkerne  VidenCenter Landskab 26. juni 2020 kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk