Oversigt over nyheder

03.03.2022 - Juletræer og klippegrønt, VidenCenter Juletræer

Gødnings- og sprøjteplanlægning

Foråret står for døren og de fleste er godt i gang med at planlægge forårets arbejde. Den udenrigspolitiske situation både som følge af forhøjede energipriser og krisen i Ukraine, påvirker allerede nu priserne på gødning og kemi.Læs mere...

28.02.2022 - Nyheder

Skovdyrkerne lancerer www.skovrejsning.dk

Vi har lanceret et dedikeret website til skovrejsning og tilskud til skovrejsning.Læs mere...

Den nye VEII-lovgivning stiller nye krav til flisprojekter i det åbne land.
09.02.2022 - Nyheder

Nye skrappere krav til flis fra det åbne land

Landmænd skal nu genplante, hvis de fjerner læhegn eller mindre træbeplantninger i det åbne land. Kravet følger af ny lovgivning, som trådte i kraft fra årsskiftet. Bliver der ikke genplantet, må flisen ikke omsættes til...Læs mere...

Afskærmet sprøjtning og gødningsudlægning foråret 2021

Opfølgningskurser til sprøjtecertifikat

Danske Juletræer afholder i januar opfølgningskurser med fokus på juletræer og pyntegrøntLæs mere...

10.12.2021 - Juletræer og klippegrønt, Nyheder, VidenCenter Pyntegrønt

Presset klippegrøntssæson

To måneders benhårdt arbejde i klippegrøntet er afsluttet og de sidste læs pyntegrønt er kørt afsted. Skovdyrkerne har tilsammen klippet og handlet 3.500 tons klippegrønt fra foreningernes medlemmer. Det svarer til knap 300 fulde...Læs mere...

Skovbevoksninger tæller med som dyrket areal. Arkivfoto: Jens Mathiasen
30.11.2021 - Nyheder

Har du over 10 hektar skal du indberette sprøjtejournal

Ejendomme med over ti hektar dyrket areal skal indberette sprøjtejournal. Skovarealer tæller nu også med som dyrket areal. Læs mere...

18.11.2021 - Nyheder

Skovrådet leverer anbefalinger til grøn omstilling

Miljøminister Lea Wermelin fik i går syv anbefalinger til grøn omstilling. Anbefalingerne er udarbejdet af Skovrådet.Læs mere...

05.11.2021 - Nyheder

Kom til praktisk workshop om skovlandbrug

På fredag 12. november afvikler Innovationscenter for økologisk landbrug praktisk workshop om skovlandbrug. Her kan deltagere blive klogere på praktisk etablering af skovlandbrug og få inspiration fra faglige eksperter....Læs mere...

26.10.2021 - Nyheder

Knap 400 nye skove på vej

381 landmænd vil rejse skov på landbrugsjord, oplyser Landbrugsstyrelsen som har modtaget årets ansøgninger. Der er flest ansøgere i jyske kommuner.Læs mere...

13.10.2021 - Nyheder

Kampagne skal bekæmpe ulovlige skilte

Der er for mange ulovlige skilte i skov og natur, mener Friluftsrådet, der nu lancerer kampagnen ”Gå nye veje - Stop skilteskoven”. Skovbrugsbranchen er uenig i metoden og opfordrer i stedet til dialog. Læs mere...

06.10.2021 - Nyheder

Ny aftale overser skovenes potentiale

Regeringens nye klimaaftale har ikke øje for skovenes positive klimabidrag. Der er brug for politiske visioner, mener skovbrugets brancheforening.Læs mere...

04.10.2021 - Nyheder

Ekspropriation risikerer at ramme skovejere hårdt

Flere skovejere er kommet i klemme i forbindelse med ekspropriation på deres ejendom. Det er der fokus på i den nye udgave af Skovdyrkeren. Læs mere...

07.09.2021 - Nyheder

Se video og bliv klogere på træarterne

Skovdyrkerne har produceret en ny videoserie om de danske træarter. Følg serien og bliv klogere på arternes karakteristika.Læs mere...

Husk indberetning af udsat fuglevildt.
02.09.2021 - Nyheder

Husk at indberette udsat fuglevildt

Udsatte fugle skal indberettes senest en uge efter, de er sat ud. Husk indberetningen på virk.dk eller på Borger.dk.Læs mere...

Viser resultat 15 til 28 af 895