Oversigt over nyheder

05.05.2021 - Nyheder

Certificering sikrer bedre afregning

Linå Vesterskov har været PEFC-certificeret i 10 år. Certificeringen kræver ikke meget ekstra arbejde i dagligdagen. Tillægget på afregningsprisen er nu cirka en tyver pr. kubikmeter leveret råtræ.Læs mere...

28.04.2021 - Nyheder

Bestyrelse på plads i ny klimaskovfond

Danmarks nye klimaskovfond er på plads med bestyrelse. Fonden skal sikre, at borgere og virksomheder kan levere et klimabidrag.Læs mere...

Den store brune snudebille
26.04.2021 - Skov, VidenCenter Skovdyrkning

Insekticider mod den store brune snudebille

Den store brune snudebille kan stadig bekæmpes med insekticiderLæs mere...

Formklip og grundklip

Formklipning er kommet for at blive og efterspørgslen på det slanke formklippede træ er næsten 100% sammenlignet med det naturgroede juletræ Læs mere...

Speedtørring af birkebrænde
26.03.2021 - Skov, VidenCenter Skovdyrkning

Forårssol og -vind speedtørrer brænde

Lav luftfugtighed, høj sol og susende blæst tørrer brænde på rekordtid. Efter kun 6 uger har kløvet birkebrænde tabt halvdelen af det totale vandindhold. Brændet er fyringsklar før Sankt Hans.Læs mere...

Tyrkisk hassel og H.C. Graversgaard
22.03.2021 - Skov, VidenCenter Skovdyrkning

Tyrkisk hassel får topkarakterer

Tyrkisk hassel er en lovende nichetræart. Arten er nem og kultursikker. Den dyrkes bedst i blandskov. Stammen er ret og formsikker. Veddet er dyrt og efterspurgt til finere træprodukter.Læs mere...

19.03.2021 - Nyheder

Mulighed for tilskud til skov med biodiversitetsformål

Ansøgningsrunden til skov med biodiversitetsformål er åben.Læs mere...

Plantning af nordmannsgran til juletræer

I en årrække er mængden af plantede nordmannsgran faldet og intet tyder på at tendensen ændrer sig i år. Den nuværende markedssituation har blot forstærket den manglende lyst blandt mange til at gentilplante og plante nye arealer...Læs mere...

15.03.2021 - Nyheder

Husk de nye krav ved sprøjtning

Alle, der anvender pesticider til erhverv, skal følge IPM-principperne. Som noget nyt tæller skovarealet nu med i opgørelse af det dyrkede areal, og flere skovejere skal indberette til Miljøstyrelsen.Læs mere...

Indberetning af sprøjtemidler

VidenCenter Juletræer minder om, at forbrug af sprøjtemidler skal være indberettet senest 31/3.Læs mere...

08.03.2021 - Skov

Øget efterspørgsel og pris på certificeret træ

Det er nok ikke gået mange forbi, at samfundet stiller store og divergerende krav til driften af landets skove. I Danmark har vi skovloven til at sikre, at de forskellige hensyn i skovene tilgodeses efter samfundets behov. Selvom...Læs mere...

Prognosearbejde i juletræerne

Juletræssæsonen er knapt overstået, før det er en god idé at forholde sig til den kommende sæson. Især efter et år hvor der generelt blev solgt godt i bund, er en god prognose et nøgleelement i prisforhandling med kunderne. Læs mere...

21.01.2021 - VidenCenter Pyntegrønt, Juletræer og klippegrønt

God sæson i klippekulturene

Det var med spænding, at vi gik ind til klippesæsonen i år. Ingen kunne forudsige, hvordan markedet ville opføre sig, og om det var muligt for at få arbejdskraft nok til den store opgave med at klippe grøntet.Læs mere...

Sitkalus i slutningen af maj
20.01.2021 - Skov, VidenCenter Skovdyrkning

Frosten dræber sitkalus

Hård frost er skovejerens hemmelige våben mod sitkalus. Sitkalus dør ved temperaturer under ÷7°C. Den sidste uge har givet os den koldeste nat i næsten 3 årLæs mere...

Viser resultat 43 til 56 af 895