Oversigt over nyheder

17.08.2007 - Nyheder

Dansk Skovforening i samarbejde med svensk industrikoncern

Dansk Skovforening er i gang med en undersøgelse af et nærmere samarbejde med den sydsvenske skovejerforening og industrikoncern, Södra.Södra er efter danske forhold MEGET stor. Man har (2005) en årlig omsætning på 16 milliarder...Læs mere...

Ny godkendelse til svovlmidlet Kumulus S

Svovl-produktet Kumulus S har netop fået fornyet sin godkendelse af Miljøstyrelsen. I den forbindelse er midlet bl.a. opklassificeret til 'Lokalirriterende', hvilket indebærer øgede krav til anvendelsen af værnemidler. I...Læs mere...

11.03.2007 - Nyheder

Råddenskaben i de danske skove

Det er sjældent, at skovdriften i de danske skove bliver kommenteret af folk udenfor branchen. Men i en kronik i JyllandsPosten for nylig har biologen, docent og ph.d. Hans Henrik Bruun (HHB) rettet en kraftig kritik mod...Læs mere...

01.02.2007 - Juletræer og klippegrønt, Februar, Januar, Marts, December

Nåleanalyse og næringsstoffer

Tilgængelighed af mineralske næringsstoffer er afgørende i nordmannsgrankulturer til juletræsproduktion. Ved at foretage jordbunds- og/eller nåleanalyser, kan man få et øjebliksbillede af nålenes indhold af næringsstoffer....Læs mere...

22.01.2007 - Nyheder

Med friske øjne

Hvad er formålet med vor miljøindsats? Erhvervsmanden Lars Kolind, som er med på Galathea ekspeditionen, gør sig i den friske luft en del tanker om land- og skovbrug på vore breddegrader. Han skriver i...Læs mere...

22.11.2006 - Nyheder

Så går vi rundt om en enebærbusk. En forfejlet dansk politik?

Skovejer Bendt A. Sloth, tidligere formand for Skovdyrkerforeningen Vestjylland, har sendt os denne 'spids', hvor der gøres op med begrebet hjemmehørende træarter.I de senere år er der i forbindelse med ønsket om mere skov og...Læs mere...

Klipning af nobilis - terminologi og standarder

'3 kryds'Det, der klippes ned, skal have minimum 3 grenkryds - ligesom grenen på billedet til højre. Klipning foretages umiddelbart (max. 3 cm) under det nederste brugbare kryds - grenen må ikke have...Læs mere...

27.05.2006 - Nyheder

Mats på Höjden - alternative indtægtsmuligheder

Der tales meget om alternative indtægtsmuligheder i skovene, men ideerne hænger ikke på træerne. Det sidste nummer af det svenske tidsskrift Skogen beretter dog om en kreativ svensk skovejer, der gennem en årrække har taget imod...Læs mere...

28.01.2006 - Nyheder

Små arbejdshytter i skovene

En af de gode nyheder, der kom ind i den sidste skovlov, var muligheden for at opføre en arbejdshytte i alle skove over 20 ha.Uden at rose os selv alt for meget, må vi alligevel konstatere, at det var Skovdyrkerforeningernes...Læs mere...

12.10.2005 - Skov

Så selv (eg)

Agern er velegnede til selvsåning, få gode råd her i artiklen.Læs mere...

06.06.2005 - Nyheder

Skovflåten - skovens farligste dyr

for noget. Men det er gennem de senere år blevet klart, at skovflåten overfører en række ubehagelige sygdomme. Det bør derfor være en fast rutine, at man efter en tur i skoven lige ser efter, om man har fået en flåt med hjem. Det...Læs mere...

19.01.2005 - Nyheder

Stormfaldet - by contra land

- holdninger og politik vedrørende stormfaldet.Jyllands-Postens journalist Stig Olesen har i JP den 16. januar en artikel, hvor han kommenterer skovejernes situation efter stormfaldet. Han skriver blandt andet:'Mens vi hidsede os...Læs mere...

24.10.2004 - Nyheder

Arbejdshytter

Den nye skovlov er trådt i kraft. En af de positive ting i loven er en mulighed for ejere af skove og plantager over 20 ha til at opføre en mindre hytte til brug ved driften af ejendommenLæs mere...

Viser resultat 883 til 895 af 895