Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Nyheder fra Skovdyrkerne

07.09.2021 - Nyheder

Se video og bliv klogere på træarterne

Skovdyrkerne har produceret en ny videoserie om de danske træarter. Følg serien og bliv klogere på...

Husk indberetning af udsat fuglevildt.
02.09.2021 - Nyheder

Husk at indberette udsat fuglevildt

Udsatte fugle skal indberettes senest en uge efter, de er sat ud. Husk indberetningen på virk.dk...

23.08.2021 - Dyrkningsaktuelt, VidenCenter

Stor nåletræssnudebille i...

Større angreb af stor nåletræssnudebille ses i disse dage

19.08.2021 - Nyheder

Optimisme spirede på Langesø-messe

I går blev der afviklet Langesø-messe på Fyn. Skovdyrkernes salgsselskab for juletræer og...

16.08.2021 - Nyheder

Øget træforbrug er vigtig brik i grøn...

Skovrådet har besluttet af drøfte, hvordan en bæredygtig produktion og anvendelse af træ via...

08.09.2021 - Midt

Ca. 70 personer deltog i fejringen af...

Vejret var bestemt også med os, så telt i "baghaven" blev en ekstra god oplevelse. Og der var tapas...

08.09.2021 - Øerne

Varsling af generalforsamling tirsdag...

Ifølge vedtægterne varsles hermed generalforsamling og regionalt medlemsmøde i Skovdyrkerforeningen...

08.09.2021 - Midt

Indvarsling af generalforsamling og...

Der indvarsles hermed jf. foreningens vedtægter til ordinær generalforsamling 2021 i...

01.09.2021 - Vest

Ny forstfuldmægtig tiltræder den 1....

Efter Katrine Bang Haubergs fratrædelse har vi i en periode været uden vores faste forstfuldmægtig,...

Skovdyrkeren nr.76 er nu online på vores hjemmeside. God læselyst
31.08.2021 - Øerne

Ny udgave af Skovdyrkeren ude på...

Skovdyrkeren nr. 76 er nu online på vores hjemmeside. God læselyst