5 lokalforeninger - der rådgiver, sørger for entrepriser og salg af din skovs produkter

Skovdyrkerne er Danmark største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på 5 foreninger.

Her finder du direkte links til de 5 lokalforeninger. Klik på billedet af den lokalforening du ønsker at læse mere om.

Skovdyrkernes værdigrundlag

Vi er skovejernes organisation, og vores hovedformål er at kunne betjene medlemmerne optimalt på deres ejendomme nu og i fremtiden.

Vores eksistensberettigelse er at tilføre ejendomme og ejere værdi, både i økonomisk henseende og på andre områder, ikke mindst i form af ejerglæde. Vi skal drive økonomisk bæredygtige foreninger på dette grundlag.

Vores vision er, at være den naturlige samarbejdspartner i skoven. Dette skal opnås ved at:

 • Yde ejerne kvalificeret rådgivning på basis af en kombination af faglig viden, kreativitet og indlevelse
 • Råde over kompetente og engagerede medarbejdere på alle pladser
 • Benytte attraktive handelskanaler
 • Disponere over konkurrencedygtige underentreprenører
 • Skabe og vedligeholde en organisation, der effektivt understøtter forretningen, fremmer udvikling og videndeling, samt udnytter medarbejdernes fulde faglige potentiale

Vores værdigrundlag

Vores værdigrundlag, og dermed anvisning på vores adfærd i det daglige, er:

 • Medlemmernes generelle og langsigtede interesser er styrende for udviklingen af foreningerne
 • Individuel rådgivning af medlemmer udgør den centrale ydelse. Rådgivningen sker med udgangspunkt i medlemmets interesser og driftsformål, samt de dyrkningsmæssige muligheder på ejendommen
 • Ved arbejde og handel gives medlemmerne en behandling, hvor betjening og handelsbetingelser afspejler vilkårene på de konkrete ejendomme
 • Professionalisme og troværdighed er vores varemærke
 • Vi arbejder fremadrettet og udviklingsorienteret
 • Foreningens indtægter anvendes kun til drift, udvikling og konsolidering
 • Medarbejdere og medlemmer skal være stolte af at være skovdyrkere!