Konkrete medlemsfordele

  • Gratis rådgivning på telefon og rådgivningsbesøg i din skov, når der skal gøres noget
  • Rabat på timepriserne
  • Højere afregningspriser på dine salgsprodukter
  • Førsteprioritet i afsætningen af dine produkter
  • Rabat på vurderinger i forbindelse med salg af din ejendom, tvist, erstatning og lignende
  • Medlemsbladet Skovdyrkeren 7 gange årligt
  • Mulighed for at indgå i en ”Partneraftale – kun for medlemmer”, hvor der gives yderligere fordele.

Medlemseje forpligter – og det er til din fordel

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede driftsvirksomhed indenfor skov og landskab. Vi har 5000 medlemmer med knap 90.000 hektar skov og juletræer m.m.

Skovdyrkerne drives som en professionel andelsvirksomhed med knap 600 millioner kroner i omsætning. Vi har vores eget selskab, Green Product, som eksporterer omkring 1 million juletræer og en væsentlig del af det danske klippegrønt. Overskuddet går udelukkende til udvikling af virksomheden, samt konsolidering af foreningerne. De har samlet set omkring 50 millioner kroner i egenkapital. 

Skovdyrkerne ledes af lokale bestyrelser, som medlemmerne vælger. Det giver indflydelse.

Langsigtet drift og langsigtet samarbejde

Skovdyrkerne har eksisteret i 110 år, så vi er her også i morgen. Vi ser på den langsigtede drift i din skov, fordi vi vil det langsigtede samarbejde – og det passer til skovdrift. Skovdyrkerne er der også, når du eller dine efterkommere skal høste juletræer, flis eller råtræ. Det giver fælles interesser.

Du får rådgivning, som er bredt fagligt funderet

Vores rådgivning og sparring tager udgangspunkt i din bedrift og i dine ønsker. Skovdyrkerne yder en fagligt velfunderet rådgivning, med et hold på næsten 100 ansatte specialister inden for alle relevante områder af skovdrift, juletræer, pyntegrønt, landskabspleje, vildtpleje og meget mere. 

Ved at bruge os får du ikke kun en dygtig lokal skovfoged, men adgang til en hel buket af specialister, som du kan trække på til løsning af dine opgaver. Rådgivningen er lokalt forankret og tilpasset netop din ejendom, idet vores skovfogeder kender til de særlige lokale dyrkningsforhold i dit område. Det giver sikkerhed.

Vi deler viden med vores medlemmer via vores hjemmeside, medlemsarrangementer, ERFA-grupper, temadage, medlemsbladet Skovdyrkeren med videre. Det giver inspiration.

Vi er på din side, når du skal sælge

Når det nu tager så lang tid at opdyrke din skov, er det yderst vigtigt, at din høst af produkter bliver afregnet bedst muligt. Derfor får du hos os et engageret og motiveret hold af fagfolk, som sælger dine produkter bedst muligt. Vi har hele tiden `fingeren på pulsen´ ved at have kontakt til gode aftagere af råtræ, flis, juletræer og klippegrønt. Derfor kan vi give dig mulighed for den bedste afsætning af netop din produktion i den aktuelle situation. 

Hos Skovdyrkerne har du altid fuld sikkerhed for betaling, fordi vi har et solidt økonomisk fundament med stor egenkapital. Det giver tryghed.

Vi er på din side, når der arbejdes i din skov

Vurdering af tilbud og arbejde i din skov er ikke altid lige enkelt. Det billigste tilbud i dag kan være dyrt på lang sigt. Vores skovfogeder har viden til at vurdere dette. De anvender kun de bedste entreprenører, som deler vores værdier og kender dine ønsker. Skovfogederne styrer entrepriserne, så du får opfyldt både dine langsigtede og kortsigtede mål. Derved er du sikker på, at der bliver gjort det fagligt set rigtige i skoven, og du undgår på den måde at stå tilbage med en plyndret skov. Det giver fremtidssikring.

Vi arbejder for skovejernes interesser

Vi arbejder konstant for at bevare skovejernes suveræne ret til driftsdisponering i egen skov – blandt andet i Skovrådet og i bestyrelsen for Dansk Skovforening. Derudover arbejder vi for at fremme afsætningen af danskproducerede juletræer og klippegrønt – blandt andet i bestyrelsen for Danske Juletræer. Vi samarbejder også med andre i branchen for at fremme anvendelse af flis i energisektoren i lobbyvirksomheden ”Træ til Energi”. Det giver varetagelse af dine interesser.