Skovdyrkerne hjælper skovejere i U-lande

Er det rigtigt, at De Danske Skovdyrkerforeninger også arbejder i udlandet? Hvad er begrundelsen for dette, og hvad har de at tilbyde?

- Ja, det er rigtigt. I lande så forskellige som Litauen og Nepal kan man i dag finde skovejerorganisationer etableret i et samarbejde med Skovdyrkerne. Delvis opbygget efter den model, vi kender fra Danmark, men selvfølgelig tilpasset de lokale forhold.

Det hele startede ... 

... i begyndelsen af 90’erne. Inspireret af opbruddet i Østeuropa og på grund af efterspørgsel fra bl.a. Danida, besluttede De danske Skovdyrkerforeninger at engagere sig i aktiviteter i udlandet. Skovdyrkernes daværende formand deltog i 1993 i den stiftende generalforsamling for Litauens første private skovejerforening. Siden er samarbejdet blevet udbygget, og mange af vores medarbejdere har i Litauen medvirket til opbygning af foreningens struktur - fagligt og organisatorisk. Mange af de litauiske rådgivere har været i Danmark for at hente inspiration hos os.

Filosofien bag

Skovdyrkernes engagement i udlandet er bl.a. at:

 • Bidrage til den bæredygtige udvikling i modtagerlandene
 • Bidrage med yderligere inspiration i den hjemlige rådgivning til glæde for medlemmerne
 • Profilere skovdyrkernetværket og dets indsats i forbindelse med ansvarlig naturressourceforvaltning samt i øvrigt anvendes i CSR regi
 • Være bindeleddet for Skovdyrkerne til en stadig mere international skovbrugssektor

Inspiration og udfordringer for medarbejderne

De fleste medarbejdere i Skovdyrkerforeningerne har ofte det samme arbejde i en lang årrække. Det giver en god kontinuitet til fordel for skovejerne og skovene. I den situation kan kortere perioder i udlandet under helt andre vilkår være med til at inspirere og befrugte det hjemlige arbejde. Ganske mange medarbejdere har haft mod på – og fået mulighed for – at prøve kræfter med noget andet. Noget der ligner, men alligevel er anderledes. Men hvor man kan udnytte sin kunnen hjemmefra. Opgaverne spænder fra traditionelt udviklingsarbejde i ulande over kommercielle skovprojekter til støtte i udviklingen af det private skovbrug i de nye EU-lande og andre tidligere østbloklande.

De faglige udfordringer rummer ofte grundlæggende problemstillinger, der kan minde om de hjemlige. Den sociale virkelighed, man normalt arbejder i ude, er tit meget langt fra den man kender til. Det giver ofte et kulturchok. Men de kollegaer, vi møder, er i mange tilfælde højt uddannede og meget kompetente, så der er på mange planer noget for vores medarbejdere at tage med hjem.

Medarbejderne er godt rustet

Når medarbejdere fra Skovdyrkerforeningerne har noget at byde på, er det fordi vi i al beskedenhed har en unik viden om organisering af skovejere kombineret med evnen til at formidle viden og sparre med medlemmerne samt ikke mindst en sund økonomisk sans. Vores arbejdsmåde er nok forskellig fra mange andre ’specialister’, der sendes ud. Herhjemmefra er vi vant til at lytte og til at finde løsninger på de lokale præmisser. Vi plejer ikke at komme tromlende med færdigsyede løsninger. Den fremgangsmåde virker ikke i Danmark, og den virker såmænd heller ikke ret mange andre steder. Vore folk, der har en baggrund som konsulenter på danske landejendomme, forstår ofte på glimrende vis tankegangen hos bønder i den 3. verden.

Og så kan vi noget om ansvarlig udnyttelse af naturressourcer. Det er i mange ulande helt centralt, at man kommer frem til en mere effektiv, men alligevel ikke for voldsom udnyttelse af de naturgivne ressourcer. Det har vi øvet os på i Danmark i mere end 100 år. I øjeblikket er det specielt vor ekspertise på flisområdet, der er i høj kurs. Biomassebaseret energiproduktion kan erstatte den kul- og oliebaserede, og dermed bidrage til en mindskning af CO2-udslippet.

Fra fællesaktivitet til aktieselskab

I 1990’erne lå denne aktivitet som en del af vort fælles sekretariat i København. Men i 1999 stiftede De Danske Skovdyrkerforeninger selskabet Danish Forestry Extension A/S – i daglig tale ’DFE’. DFE ejes således 100% af de fem Skovdyrkerforeninger. 

Motivationen for etableringen af selskabet var ønsket om

 • En øget professionalisering
 • Et større ejerskab hos den enkelte skovdyrkerforening
 • Samt ikke mindst bedre mulighed for inden for netværket og den danske skovbrugssektor generelt, at udbrede kendskabet til Skovdyrkernes indsats for ansvarlig naturressourceforvaltning i internationalt regi

Selskabet skaber og beskriver opgaverne i udlandet og ”køber” derefter medarbejdere i de lokale skovdyrkerforeninger til at løse dem.   De hjemlige medlemmer i foreningerne kan nyde godt af, at få motiverede og inspirerede rådgivere hjem, der har fået nye menneskelige og professionelle erfaringer.

I de mere end 15 år, der er gået, siden Skovdyrkerne begyndte at sende medarbejdere til udlandet, har vi løst opgaver i mere end 30 af verdens fattigste lande. Medarbejderne er normalt ude i kortere perioder på ½ - 1½ måned ad gangen, men enkelte har været udstationeret i op til flere år. Således har mere end 40 personer blandt Skovdyrkerne prøvet kræfter i DFE, fordelt på mere end 150 opgaver. 

DFE's opgaver

Opgavernes karakter har vekslet gennem tiden. De følger delvis de almindelige strømninger og omskiftelser i bistanden. Den vigtigste køber til ydelserne har været den danske stats udviklingsbistand til enten Østeuropa eller den tredje verden. Ofte er opgaverne udført i samarbejde med lokale samarbejdspartnere. Derudover har DFE også arbejdet sammen med en række af de større danske rådgivningsfirmaer, eller som underentreprenør for disse.

For tiden er DFE engageret i:

 • Drift af viden/kursuscenter omkring ansvarlig naturressourceforvaltning i Nepal
 • Etablering og drift af naturskoler i hhv. Nepal og Mozambique
 • Opbygning af skovdyrkerforeninger i Vietnam
 • Klimatilpasning kombineret med produktion af æteriske olier og konventionelle skovprodukter i Nepal
 • Promovering af retfærdig naturressourcefordeling i Mozambique   

På DFE’s hjemmeside -

Åbner internt link i det nuværende vinduefind den her

 - kan den interesserede læser få et detaljeret indtryk af engagementerne de sidste 10-15 år. Hjemmesiden er på engelsk af hensyn til kommunikationen over for de overvejende internationalt orienterede eller udenlandsk baserede samarbejdspartnere, som DFE tilbyder vore medarbejderes viden til.