Rådgivning

Skovdyrkerne er grundlæggende en rådgivningsforretning indenfor områderne:

Skovdrift
Juletræer og pyntegrønt
Skovrejsning
Natur-, vildt- og ejendomsværdipleje

Vore fem lokale enheder er organiseret som foreninger. Det vil sige, at medlemmerne ejer forretningen. Rådgivningens eneste formål er derfor at varetage medlemmernes interesser ude på ejendommene.

Vi har simpelthen ikke andre interesser end at hjælpe dig med at optimere driften på din ejendom. Og det gør vi med en stor stab af specialiserede skovfolk, der arbejder på et velkendt værdigrundlag. Det er grunden til, at vort grundlæggende slogan er:

Brug Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side

De vigtigste rådgivningsydelser:

Driftsrådgivning i forbindelse med beslutningstagen og planlægning

 • Rådgivningsbesøg på ejendommen
 • Fastlæggelse af aktiviteter i en dialog
 • Årsplanlægning og budgetlægning
 • Kortlægning og udfærdigelse af flerårige driftsplaner
 • Ejendomsvurdering
 • Certificering af skovdriften
 • Hjælp med lovgivningsmæssige spørgsmål
 • Tilskudsoptimering og tilskudsansøgninger

Rådgivning i forbindelse med udførelse af arbejdet på ejendommen

 • Rådgivning, hvor du selv ønsker at udføre arbejdet
 • Anvisning af eksterne entreprenører
 • Tilsyn med entreprenører
 • Arbejdsudførelse

Rådgivning i forbindelse med salg af produkter fra ejendommen og indkøb af planter m.m.

 • Valg af det bedst mulige skovningstidspunkt i forhold til markedets svingninger
 • Valg af den optimale aflægning for den bedste produktsammensætning
 • Valg af de rette aftagere for de bedste priser
 • Valg af de bedste planter til sikring af den fremtidige produktion

Et medlemskab hos Skovdyrkerne er din sikkerhed for, at der bliver fastholdt en langsigtet linie i driften, hvor vi sammen optimerer indsatsen, så årenes aktiviteter ligger i naturlig forlængelse af hinanden som perler på en snor - til understøttelse af den målsætning, som du har valgt.