Rettidig og fagligt funderet driftsrådgivning

Det fuldstændig afgørende på en skov- og naturejendom er rettidig omhu. At der bliver gjort det rigtige på det rette tidspunkt. Og at det enkelte års aktivitet ikke ses isoleret, men som en forberedelse til næste års aktiviteter, osv. Det er nødvendigt på grund af produktionens langsomme karakter.

Det kræver en stor faglig- og markedsviden. Vore skovfolk er først og fremmest veluddannede rådgivere, der på fleksibel vis supplerer din egen viden og dine egne aktiviteter på ejendommen.

Ved at bruge vort tilbud får du din egen skovfoged – men kun i lige præcist det omfang, du har behov for det, hverken mere eller mindre. Også mange store ejendomme, der tidligere havde eget personale, har set deres fordel i at erstatte den faste omkostning med et variabelt træk på vore folk.

Vor generelle rådgivning på ejendommen omfatter følgende:

Rådgivningsbesøget

Kernen i vor rådgivning er en dialog i skoven om målsætning og muligheder. Både i den enkelte bevoksning, og i forhold til ejendommen som en helhed. Hyppigheden af besøg afhænger af ejendommens størrelse og aktiviteternes omfang.

I forbindelse med rådgivningsbesøgene fastlægges normalt en aktivitetsplan, og det afgøres, hvad Skovdyrkerne skal bidrage med af ydelser. Det kan dreje sig om entreprenørindsats med henblik på arbejde i skoven. Og det kan dreje sig om salg af produkter fra skoven. En økonomisk budgettering indgår ofte.

Kortlægning og planlægning

En god rådgivning forudsætter et kort over ejendommen. Skovdyrkerne har en professionel og moderne kortlægningsservice, og på større ejendomme laves ofte en egentlig driftsplan.

Certificering

Hvis du er interesseret i en PEFC og/eller en FSC®-certificering, kan vi også klare det. Skovdyrkerne var de første i landet, som kunne certificere, og ligeledes de første der tilbød en dobbeltcertificering.

Tilskudsoptimering

Vor organisation holder hele tiden vore skovfogeder opdateret på, hvilke tilskudsmuligheder man har som skovejer. Det kommer dig til gode, så du ikke overser gode ordninger og vigtige ansøgningsfrister.

Anden rådgivning

Vi har desuden vurderingsspecialister, som du kan trække på i forbindelse med erstatningssager samt køb og salg af skovejendomme. Landets domstole henviser ofte til vore folk i forbindelse med retstvister.

Endelig kan vi altid give en god førstehåndsrådgivning i forbindelse med lovgivning, som er relevant på ejendommene. Ved juridiske sager henviser vi dog normalt til en advokat.

Henvend dig til vor lokale forening for at høre om priser på medlemskab og på de rådgivningsydelser, der er relevante i din drift.

Brug Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side!