Rådgivning ved udførelse af arbejdet på din ejendom

Skove kan passes på mange måder. 

Nogle har en langsigtet tilgang og passer skoven på en måde, som gør den mere produktiv og mere værd. Andre har en kortsigtet tilgang og passser skoven på en måde, der trækker værdierne ud og gør skoven ringere.

Det kan desværre i mange tilfælde være svært at se forskellen for den, der ikke er specielt skovkyndig..

Blev der tyndet for stærkt eller var det lige tilpas? Skulle den bevoksning have være afdrevet, eller skulle den være blevet stående 5 år til? Er det den rigtige træart og proveniens, der blev valgt i kulturen?

Fordi Skovdyrkerne er en medlemsejet virksomhed, ser vi det som vor fornemste opgave at sikre, at medlemmernes skove udvikler sig i den rigtige retning. Altså at de ikke forringes, men derimod løbende forbedres.

Det kræver et samarbejde, der bygger på gensidig tillid. Vort koncept bygger ikke på 'hit and run', men på at være den stabile og troværdige samarbejdspartner på den lange bane.

Det gør vi gennem vores rådgivning.

Rådgivning vedrørende ejers eget arbejde

Nogle skovejere har mulighed for selv at udføre en del af arbejdet på ejendommen. Her rådgiver vi gerne om, hvorledes arbejdet bør udføres.

Rådgivning vedrørende entreprenørindsats på ejendommen

Langt det meste arbejde i skovene udføres dog af fremmede entreprenører. Blandt andet fordi de fleste arbejder i dag udføres bedst og billigst med specialmaskiner, som den enkelte ejer ikke kan råde over.

Blandt de mange entreprenører, der tilbyder sig, er det afgørende at finde de bedste. På grund af vor store omsætning hos mange af landets skovejere, har vi stor erfaring med at finde de dygtigste, som vi ofte har tilknyttet mere eller mindre fast til vor virksomhed.

Den normale procedure er, at vi anviser den bedst egnede entreprenør til opgaven, hvorefter vi fører tilsyn med arbejdet. På den måde står vi inde for arbejdets kvalitet. Det opfatter de fleste ejere som en betryggelse.

Ikke fordyrende, men værdiskabende

På grund af vores gode indkøbsaftaler med entreprenørerne koster Skovdyrkernes involvering normalt ikke skovejerne ekstra.

Vor mellemkomst er derimod med til at sikre, at arbejdet bliver udført bedst muligt - og er på den måde værdiskabende for skoven.

Brug Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side!