Dyrk din skov - sammen med Skovdyrkerne

Den måde, som du griber skovdriften an på, har stor betydning for din skov - både på den korte bane og på det lange sigt.

Skovdriften er afgørende for dine økonomiske udbytter, men også for udviklingen af herlighedsværdierne i din skov.

Ved at alliere dig med Skovdyrkerne får du en partner, der har både den nødvendige viden og den tekniske kapacitet til at hjælpe dig med skovdriften.

Når du samarbejder med os, er dine ønsker og forventninger i centrum.

Vi hjælper dig med skovdriften

Skovdyrkerens kerneydelse er rådgivning. Men det er også en væsentlig opgave for os at hjælpe dig med den praktiske skovdrift på din skovejendom i det omfang, du ønsker det.

Skovdyrkerne kan hjælpe dig med alle de arbejdsopgaver, der almindeligvis forekommer i skoven samt med afsætning af skovens produkter.

Vi har en bred vifte af entreprenører tilknyttet, som løser opgaverne efter dine behov - og under vores ledelse. Vi har desuden kontakter til mange kunder, så vi kan afsætte dine produkter fordelagtigt.

Individuelle løsninger

Du sammensætter selv din egen kombination af hvilke opgaver, du selv udfører og hvilke ydelser, Skovdyrkerne skal levere.

Skovdyrkerne tager sig ofte af de opgaver, der kræver specialiseret udstyr, mens mange skovejere selv udfører det arbejde, som de har tid, lyst og maskiner til. Ofte står Skovdyrkerne for afsætning af gavntræ og flis, mens mange skovejere selv sælger brændet.

Der er næppe to skovejere i Danmark, som ønsker helt den samme løsning. Hos Skovdyrkerne får de mere end 5.000 medlemmer hver deres egen løsning.

Kontakt de lokale skovdyrkere og få mere at vide

Find den lokale forening på kortet til højre - klik for at komme til foreningens side og læs mere om alle foreningens tilbud.