Plantning og pleje - du kan stole på Skovdyrkerne

Etablering og pleje af en ny bevoksning rækker mange år frem - og er med til at skabe fremtidens skov.

Et godt anlæg er forudsætningen for en god skov - mens fejltagelser i anlægsfasen kan få negative konsekvenser for din skov i mange år.

Skovdyrkerne hjælper til, når du har behov for planter, maskiner og arbejdskraft til at gennemføre anlæg og pleje.

Vi leverer en fleksibel løsning efter dine ønsker. Vi kan stå for hele etableringen eller blot for de dele, hvor du har størst behov for assistance.

De rette planter

Skovdyrkernes rådgivning lægger stor vægt på, at der bruges de rette planter: Korrekt træartsvalg, den rette proveniens ("sort") samt vækstkraftige planter.

Vi følger gerne vore råd op med dåd, dvs at vi også i praksis kan sørge for at fremskaffe gode planter til din skov.

Skovdyrkerne har valgt ikke at have egne planteskoler. Derved er vi nemlig helt frit stillet til, at kunne finde de bedst egnede planter til dig på markedet.

Skovdyrkerne har aftaler med en række planteskoler, og kan levere til konkurrencedygtige priser - og samtidigt sikre dig et korrekt plantevalg.