Skovdyrkerne er eksperter i salg af råtræ og flis

Du har mulighed for at afsætte alle dine skovprodukter gennem Skovdyrkerne.

Ved siden af rådgivning, er salg af råtræ den ydelse, som Skovdyrkerne har tilbudt til medlemmerne i længst tid.

Med en samlet omsætning på knap ½ mio. m3 træ til op mod 200 mio. kr., er salget af råtræ idag en af hjørnestenene hos Skovdyrkerne – og for mange medlemmer er det måske en af de væsentligste grunde til at være medlem.

 Vi handler med:

  • Løvtræskævler
  • Nåletræstømmer
  • Flis
  • Cellulosetræ
  • Brænde
  • En række specialeffekter

Fordele for skovejeren

Skovejerne opnår generelt to fordele ved at handle gennem Skovdyrkerne.

Vores gode markedsindsigt betyder, at den enkelte ejers træ kanaliseres derhen, hvor man kan give den bedste pris for træet. Her er det vigtigt, at man kan kombinere mindre partier fra forskellige ejere.

Den anden store fordel er, at skovejeren er sikker på at få sine penge, idet det altid er Skovdyrkerne, som løber risikoen ved handelen. Det er en vigtig pointe i en usikker verden.

Styr på markedsforholdene

Skovdyrkerne har en stor og solid kundekreds, og vi følger markedet for de forskellige produkter nøje. Vi er løbende opmærksomme på mulighederne i såvel den traditionelle afsætning af tømmer og kævler til savværker som på mulighederne for salg af specialeffekter som piloteringspæle, flagstænger, finérkævler i løvtræ m.v.

Flere områder er i hastig udvikling, og vi lægger stor vægt på - også i fremtiden - at kunne tilbyde medlemmerne en sikker og troværdig afsætning til konkurrencedygtige priser. Det kommer medlemmerne til gode i dagligdagen.

Vi er en troværdig samhandelspartner, der via vores store omsætning og lange erfaring, har stor markedsindsigt og gode handelsforbindelser.

Kontakt de lokale skovdyrkere og få mere at vide

Find den lokale forening i listen nederst på siden, og læs mere om handel og betingelser i den lokale forening. Eller klik på kortet til højre og læs mere om den nærmeste forening.