Hugst og flishugning - brug Skovdyrkerne

Skovdyrkene kan foretage alle skovnings-, udkørsels- og flishugningsopgaver i din skov.

Arbejdet udføres af vore dygtige og fast tilknyttede underentreprenører.

Vi sørger for, at arbejdet sker betryggende og under ledelse og tilsyn af din faste skovkonsulent.

En troværdig partner

Skovdyrkerne har ikke en stor stab af skovarbejdere, og ejer ikke selv skovnings- og udkørselsmaskiner eller flishuggere. Men vi disponerer over alt nødvendigt maskineri gennem vore underentreprenører.

Vi mener, at rollen som rådgiver kan være vanskelig at forene med behovet for, at skulle sikre beskæftigelse af egne fastansatte skovarbejdere eller sørge for, at dyre specialmaskiner ikke står uvirksomme hen i garagen.

Konkurrencedygtige priser

Gennem faste aftaler med vore entreprenører kan vi tilbyde dig konkurrencedygtige priser. Desuden er det en helt afgørende opgave for os at sikre, at arbejdet i din skov udføres korrekt og til din tilfredshed.

Når Skovdyrkerne udfører en opgave, kan det ske til fast pris eller efter regning.