Bliv medlem hos Skovforeningen Syd

Læs vores vedtægter her

Retningslinjerne for Skovdyrkernes behandling af dine persondata på: www.skovdyrkerne.dk/om-os/mere-om-skovdyrkerne/persondata

Initierer fildownloadLæs De Danske Skovdyrkerforeningers vedtægter her

 

 

Elektronisk Indmeldelse - Undertegnede, der er bekendt med vedtægterne, indmelder sig hermed i Skovdyrkerforeningen Syd

  1. Momsregistreret?

  2. Kontonummer i pengeinsituttet

  3. Supplerende oplysninger/ydelser : (sæt kryds)

  4. Er ejendommen registreret mht. kvælstof-afgift
  5. Ønskes abonnement på ”SKOVEN”

    (2019: 524,00 kr/år + moms)

  6. Ønskes materiale vedr. stormfaldsforsikring tilsendt
  7. Ønskes materiale vedr. brandforsikring tilsendt