Juletræer - markvandring og maskindemonstration

20.03.2012

Tirsdag d. 20. marts kl. 14-16 afholder Skovdyrkerforeningen Syd markvandring og maskindemonstration i juletræerne.

På arrangementet vil vi kigge på dyrkning af træerne. Jutek Maskiner vil foretage maskindemontration og Hededanmark Skovudstyr vil fremvise deres produkter. Vi mødes ved Mathias og Johannes Ravn, Brandenhofvej 1, 6510 Gram. Tilmelding er ikke nødvendig. For mere information kontakt: Skovfoged Jakob Nielsen tlf. 21 79 90 60, eller Skovfoged Michael Rodding tlf. 30 52 57 67. By: Jte