Mere om Skovdyrkerforeningen Syd

Skovdyrkerforeningen Syd er danmarks ældste skovdyrkerforening med rødder helt tilbage til 1904, hvor den første skovdyrkerforeningen blev dannet i Vejle. Foreningen har i dag vokset sig til at være Danmarks største skovdyrkerforening.

 

Ønsker du medlemsskab?

Medlemskab af Skovdyrkerforeningen Syd betales for et år af gangen og opnåes ved at indsende indmeldelsesblanketten.

Husk, at gennemlæse Skovdyrkerne SYD's vedtægter og handelsbetingelser samt at kigge vores medlemsfordele og prisliste igennem.

Desuden kan her læses om

Initierer fildownloadDe Danske Skovforeningers vedtægter.

 
Organisation og geografi

Du kan få et overblik over foreningen ved at klikke på vores kort med organisation og geografiske virkeområde.

Foreningen er i dag inddelt i 3 skovparter med 2-3 skovfogeder tilknyttet hver skovpart. Dog vil man ofte som medlem have en enkelt skovfoged som sin primære rådgiver.

Foruden skovfogeder med ansvar indenfor en bestemt geografi tæller organisationen yderligere 2 skovfogeder med ansvar for medlemmer der producerer juletræer og pyntegrønt. Dertil en forstfuldmægtig med ansvar for bl.a. skovrejsning.

Til at hælpe med den praktiske udførelse af arbejdet i medlemmernes skove råder foreningen over 6 fastansatte skovarbejdere.

Foreningens kontor er bemandet med 3 administrative medarbejdere - vores bogholder, bogholderiassistent og en administrativ assistent.

Den daglige ledelse varetages af foreningens skovrider.

Foreningens øverste ledelse varetages af bestyrelsen.