Natur og vildtpleje

Rådgivning om natur- og vildtpleje er en integreret del af rådgivningen om skovdriften Men vi kigger også gerne udenfor skovgærdet.  

Hvad enten det er heden eller mosen der er ved at gro til, mergelgraven der trænger til luft og lys, en afdrift i skoven der skal omlægges til vildtager eller agerhønsenes vilkår der skal forbedres i marken kan vi yde rådgivning. Vi står naturligvis også klar til at udføre arbejdet – vi ved hvilken entreprenør der har det rigtige grej til opgaven.  

Hensynet til vildtet, såvel ved design af beplantninger som i den løbende drift spiller en stor rolle for mange ejere, og mange har en stor viden og erfaring. Det stiller store krav til rådgivningen og derfor har vi i SYD vores egen vildtkonsulent, uddannet vildtforvalter fra Kalø.

 

Natur- og Vildtplaner i 2014:

Natur og Vildt Plan for Sønderskov Hovedgaard

Yderligere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til forstfuldmægtig Anders Holt Paulsen på tlf.: 23 48 57 88.

 

 

Natur- og Vildtplaner i 2012:

Skovdyrkerforeningen SYD  har udarbejdet naturplaner og vildtplaner for to ejendomme i løbet af 2012.

Det drejer sig om:  

”Tornumgård” ejet af Claus E. Nielsen, ved Tornum.

og

 ”Stensgård” ejet af Per Matzen, ved Tornum.

 

Planerne er udarbejdet med offentlig medfinansiering fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.

Link til Kommisionens hjemmside:

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm

Yderligere oplysninger kan rekvires ved henvendelse til Vildtkonsulent/Skovfoged Jens Venø Kjellerup på tlf.: 24 22 95 44.

 

 

Natur- og Vildtplaner i 2011:

Skovdyrkerforeningen SYD  har udarbejdet naturplaner og vildtplaner for to ejendomme i løbet af 2011.

Det drejer sig om:  

”Lønnegård” ejet af Tonny Lønne,  Rejsby ved Ballum.

og

 ”Bråskovgård” ejet af Bråskovgård Efterskole.