Fagfolkene på din side

Al rådgivning foregår med udgangspunkt i dine ønsker og målsætninger. Vi giver dig grundlaget for at træffe de rigtige beslutninger.

Rådgivning

Rådgivning til ejere af skov- og naturarealer er hjørnestenen i vores virke.

Vi rådgiver om drift af skov- og naturarealer, skovrejsning, læplantning, jagt- og vildtpleje, juletræer, pyntegrønt, vurdering af skove, erstatninger og meget mere.

Rådgivningen foregår oftest ved et konsulentbesøg, hvor ejer og skovfoged gennemgår ejendommen. Konsulentbesøget følges op af en skriftlig rapport, hvor det beskrives, hvad der er drøftet og hvem der følger op.   

Uvildig rådgivning

Vi ønsker at give "det rigtige råd" - for skoven og for ejeren. Kun på den måde kan vi opbygge et langvarigt samarbejde med vore medlemmer. Når vi har rådgivet hjælper vi gerne med, at udføre det efterfølgende arbejde - men det er et tilvalg som du foretager og ikke en forudsætning for rådgivningen. På den måde er du også sikker på, at de råd du får kan gennemføres i praksis.