Skovrejsning med tilskud

 

 

 

-Vi gør det nemt for dig, når du har fagmanden på din side.

Med skov på din ejendom kommer du tættere på naturen. Bestil et gratis og uforpligtende rådgivningsbesøg og få svar på dine spørgsmål om tilskud, plantning, jagt og naturudvikling, så du kan udleve din drøm og skabe din egen skov. Læs mere om <link naturogvildt/skovrejsning/skovrejsning-med-skovdyrkerne/>skovrejsning og tilskud</link>, eller kontakt Skovrejsningskonsulent Martin Snedker Haansen på mobil 24875527. Du kan også udfylde vores kontaktformular på http://www.skovrejsning.dk/

Lad os hjælpe dig med at planlægge din nye skov. Med mange års erfaring indenfor skovrejsning, klarer vi alt papirarbejdet omkring tilskudsansøgningen og varetager din skovrejsning professionelt, så den opfylder myndighedernes krav.  Vi planlægger og udarbejder skovrejsningen i dialog med dig som ejer. Vi laver den skovrejsning du ønsker, og som passer til din ejendom. Desuden tilbyder vi at finansiere projektet til myndighederne udbetaler tilskuddet, når projektet er afsluttet og godkendt.

– kort sagt: Vi hjælper dig fra ansøgning til færdig skov.

Når du samarbejder med Skovdyrkerne, har du fagfolkene på din side!

Gode grunde til at få din egen skov med tilskud.

 • Det forøger herlighedsværdien af din ejendom, og giver ejerglæde.
 • Det forbedrer jagtmulighederne.
 • Du beholder dit årlige grundbetalingstilskud.
 • Det forbedrer biodiversiteten dvs. dyr, planter og insekter.
 • En ny skov er med til at lagre CO2 til gavn for klimaet. Der skal blot 2,3 ha skovrejsning til at en familie på fire bliver CO2 neutral.
 • Skoven er ramme for oplevelser med familie og venner.
 • Det beskytter grundvandet og øger grundvandsdannelsen.

Tidspunkt for ansøgning – vær ude i god tid.

For at give dig de bedste chancer for tilskud, anbefaler vi, at du kontakter os hurtigst muligt for at få afdækket dine muligheder, da det er et krav, at kommunale myndigheder har godkendt projektet inden ansøgningen kan indsendes.

I 2022 forventer vi at ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning er fra den 2. juli med sidste frist for ansøgning den 1. august 2022.

Hvor meget koster det at rejse en skov med tilskud?

Økonomien i et skovrejsningsprojekt varierer alt efter jordbund, udformning, træartsvalg og metodik mv., dette kræver en nærmere drøftelse. I forbindelse med en skovrejsning, hvor der gives tilskud, vil tilskuddet ofte kunne dække alle omkostninger til etablering. Dvs. du får dækket omkostningerne til plantningen samt opsætning af hegn der beskytter mod vildbid, samt du beholder dit løbende grundtilskud fra EU.

Det du kan gøre selv, for at mindske omkostningerne i et projekt:

Har du på anden vis erfaring med skovrejsning, kan du i nogle tilfælde reducere dine omkostninger ved at gøre noget af arbejdet selv. Du kan eksempelvis vælge selv at stå for jordbearbejdning/klargøring, indhegning af arealerne eller ukrudtsbekæmpelse.

Hvor meget kan du få i tilskud:

Tilskud til løvskov: 32.000 kr./ha (inkl. tillæg* – højest mulige sats).

Tilskud til nåleskov: 12.000 kr./ha.

Tilskud til vildthegn: 15 kr./m til opsætning.

Grundtilskud fra EU: ca. 1.800 kr./ha/år (uden tidsbegrænsning).

*tilvælges dybdepløjning/reolpløjning kan der ikke søges tillæg på 4.000 kr./ha.

Hvordan ser et skovrejsningsprojekt forløb ud:

Du kan selv skræddersy dit skovrejsningsprojekt hos Skovdyrkerne, men et typisk forløb kan bestå af:

 

År 0: Areal vurdering og tilbud.

Vi laver i samarbejde med dig en screening af dit areal og vurderer dine muligheder med/uden tilskud og laver en skitse, der groft viser din skovrejsning i samspil med evt. andre naturområder på dine arealer, såsom stier, lysninger, vildtagre, markvildtstriber, levende hegn, en skovsø eller lignende.

 

År 0: Aftale.

 • Herefter laves en aftale og godkendelse for ansøgningen og eventuel plantning hvor der indgår en:
 • Beplantningsplan.
 • Digitaliseret skovkort.
 • Tilskudsansøgning til skovrejsning.
 • Eventuelle Dispensationsansøgninger.
 • VVM-bilag.
 • Tilladelse fra det lokale museum.
 • Landzonetilladelse.
 • Evt. sø ansøgning.
 • Bestilling af planter og entreprenører.

 

 

År 0-1: Plantning af skoven.

 • GPS-afsætning.
 • Opsætning af hegn.
 • Levering af planter.
 • Opstart af plantning.
 • Plantning/skovrejsning.
 • GPS-opmåling til tilskudsindberetning/omkostningsberegning.
 • Indsendelse af data og kort til Landbrugsstyrelsen.
 • Udbetaling af penge fra Landbrugsstyrelsen.

 

År 1-3 Renhold.

 • Renhold/ukrudtsbekæmpelse.
 • Besigtigelse/kontrol af vækst.

 

År 6-8.

 • Tynding af ammetræer.
 • Etablering af spor og lysninger i skoven.
 • Afsætning af træ til flis.

 

År 10->.      

 • Overgang til alm. Skovdrift.
 • Skoven tyndes efter en plejeplan.
 • Skovdyrkerne SYD kan hjælpe med at forvalte skoven.
 • Øget afsætning af gavntræ og flis styrker indtjeningen i skoven.

                

Skovrejsning med tilskud.

Der er en lang række regler der skal overholdes ved skovrejsning, heriblandt kan nævnes.

 • Området er omfattet af tilskudsordningen (Dette kan afdækkes ved en arealvurdering).
 • Området er mindst 2 ha (ca. 4 tønder land).
 • Området er landbrugsjord.
 • Der kan opnås tilladelse fra kommunen og lokale museer inden ansøgningsfristen.

Se mere om regler på landbrugsstyrelsens hjemmeside.

https://lbst.dk/tilskudsguide/tilskud-til-privat-skovrejsning/

 https://lbst.dk/virksomheder/skovbrug/etablering-af-skov/

Hvad betyder skovrejsning?

Ordet skovrejsning bruges, når man planter skov på landbrugsarealer. Det handler om at plante skov for at skabe et nyt stykke natur, som skal kunne udvikle sig i samspil med det omkringliggende landskab, herunder søer, enge, overdrev og krat m.m. Med en flot skov kan du sætte et aftryk i landskabet, som du kan nyde og give videre til dine efterkommere. Du kan få rejst en skov med eller uden tilskud. Kontakt skovrejningskonsulent Martin Snedker Hansen 24875527 for at høre mere om mulighederne for skovrejsning uden tilskud.

I 2016 kom der en ny tilskudsordning for skovrejsning, der gør det muligt at rejse skov med relativ få midler og du har tillige mulighed for at beholde grundbetalingen på arealet. Vi klarer alt papirarbejde omkring tilskudsansøgning og varetager din skovrejsning professionelt, så den opfylder myndighedernes krav.

Læs mere om https://www.skovdyrkerne.dk/naturogvildt/skovrejsning/skovrejsning-med-skovdyrkerne eller kontakt Martin Snedker Hansen for en snak om mulighederne og for nærmere informationer.