Det hele starter med rådgivning!

Uanset om der er tale om et almindeligt tilsyn i skoven eller en konkret driftsopgave - så starter det for os med den faglige rådgivning. For medlemmer er rådgivning i forbindelse med den løbende drift en integreret del af medlemsskabet og koster ikke ekstra. Og skal vi løse opgaver for dig i skoven - har du fagfolkene på din side!

Rådgivning skaber værdi

Hvis nogen tilbyder dig rådgivning 'til prisen på en kop kaffe' ... er det måske fordi, det netop afspejler værdien af 'rådgivningen'. I andre tilfælde, hvor 'rådgivningen' er indbygget i prisen på fx et skovrejsningsprojekt eller en juletræsplantning, er den måske rigtig godt aflønnet - selv om den på overfladen ser ud til at være billig.

Vi tager rollen som rådgiver alvorligt. Vi mener ikke, at god rådgivning er forenelig med at skulle sikre beskæftigelse af dyre specialmaskiner, og derfor ejer vi ikke selv traktorer, skovningsmaskiner eller andre dyre specialmaskiner - der skal også være råd til at tage en tur i skoven og konstatere, at skoven lige nu er bedst tjent med at få ro.

Vi har heller ingen egenproduktion af planter, juletræer eller andet - vi er din samarbejdspartner, ikke din konkurrent.

Vores rådgivning skaber værdi - og derfor tager vi os betalt for den. Almindelig løbende driftsrådgivning på mindre og mellemstore ejendomme er afstemt med kontingentet - sagsbehandling, tilskud, projektering og andre opgaver løses efter timeløn eller tilbud.

Vi har en fast, attraktiv samarbejdsmodel 'Skovdyrkernes partneraftale' som er særlig velegnet til større ejendomme.

Få løst dine driftsopgaver - med fagfolkene på din side

Det tager lang tid at opdyrke en god skov - men kun kort tid at ødelægge den! Derfor er det vigtigt, at driftsopgaven løses med udgangspunkt i det bedst mulige langsigtede resultat i skoven. Det 'billigste tilbud' kan ende med at være en dyr løsning, hvis opgaven ikke løses i på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt.

Vi løser alle arbejdsopgaver i forbindelse med drift af skov, juletræer og pyntegrønt samt anlægs og plejeopgaver i det åbne land. Vi har en solid faglighed, de bedste afsætningskanaler og faste underentreprenører med et bredt maskinprogram til at løse dine driftsopgaver i skoven til både din og skovens tilfredshed.

Alle arbejdsopgaver og al handel styres af din skovfoged - og som en del af Skovdyrkernes samlede aktivitet høster du stordriftsfordele i dit projekt. Ingen opgave er for stor - og ingen for lille til, at vi vil løse den for dig på gunstige vilkår, der afspejler opgavens størrelse og karakter.

En fast skovfoged tilknyttet din ejendom - med Skovdyrkernes samlede kapacitet og kapital i ryggen - er din tryghed for veludført arbejde ... og for, at du får betaling for dine leverancer til aftalt tid og uden diskussion.

Se mere om:

Hvem er vi?

Find din skovfoged

Medlemsfordele

Når vi handler med dig

Initierer fildownloadPrisliste på medlemsydelser