Når træer skifter fra gul til jul

Anlægsgartner og juletræsproducent Bjarne Emborg Jensen fra Brande har med Skovdyrkerne og et kulturabonnement i ryggen forvandlet sin juletræskultur fra usælgelig til salgbar på blot halvanden vækstsæson.

I 2003 fik Bjarne Emborg Jensen fat i et stykke jord på 1,7 ha, da han skulle afgive jord til en transformerstation. Han valgte at tilplante arealet med 5000 stk nordmannsgran for herefter at vende ryggen til det og lade lærken synge over området.

"Ja, lidt naivt troede jeg, at jeg kunne plante nogle træer for så at vende tilbage efter 7-10 år og høste juletræer. Jeg blev klogere, for da træerne havde kæmpet sig frem til en salgbar størrelse var de citrongule og usælgelige" fortæller Bjarne Emborg Jensen.

Et kulturabonnement var løsningen

"Jeg indså at jeg havde brug for råd og vejledning, så jeg tog en snak med en anden juletræsmand her i området, Søren Eriksen, og han sagde "Du skal have fat i Skovdyrkerforeningen, her har du nummeret til min skovfoged". Skovfogeden rykkede ud og sammen gennemgik vi kulturen. Konklusion var klar og nøgleordet var: Gødning.... meget gødning. Træerne var i og for sig fine, for grenbygningen var god og topskuddene moderate, men farven var håbløs" fortæller Bjarne Emborg Jensen

Bjarne og skovfogeden blev hurtige enige om at et kulturabonnement var en oplagt løsning for Bjarnes juletræskultur. Her holder skovfogeden løbende øje med kulturen, så gødskning, plejeklip og sprøjtning mod lus og ukrudt times optimalt. En yderligere fordel herved er at skovfogeden kan koordinere arbejdsopgaverne med andre skovejere i geografien, således omkostningerne minimeres.

Fra gul til jul på 1½ sæson

"I løbet af halvanden sæson, med gødning 3-4 gange fik vi langsomt forvandlet træerne fra gule til mørkegrønne. Således kunne vi i julen 2012 afsætte godt 600 juletræer, der ellers ville være usælgelige. Med Skovdyrkernes kulturabonnement fik jeg således optimal vejledning i pasning af mine juletræer, så vi fik vendt dem fra gul til jul" slutter Bjarne Emborg Jensen.